Z poselskich ław do zarządu bankowego giganta. Awans posła PiS

Z kraju


Rada nadzorcza PKO BP powołała posła PiS Maksa Kraczkowskiego na stanowisko wiceprezesa banku. Jednocześnie czwartkowe Zwyczajne Walne Zgromadzenie PKO BP zdecydowało o warunkowym przeznaczeniu na dywidendę 1,25 mld zł, czyli 1 zł na akcję.

W tej sytuacji Kraczkowski musi się zrzec mandatu poselskiego.

Zaznaczono, że podjęta uchwała ws. dywidendy jest zgodna z rekomendacją zarządu spółki. W przypadku spełnienia warunków dniem dywidendy ma być 30 września, a terminem jej wypłaty 20 grudnia 2016 r.

Akcjonariusze zdecydowali o podziale łącznie 3,82 mld zł, z czego 2,57 mld zł pochodziło z zysku za 2015 rok, a 1,25 mld zł z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.

Na dywidendę dla akcjonariuszy trafi 1,25 mld zł, a na kapitał zapasowy kwota 2,5 mld zł.

Będzie dywidenda?

Taki podział zysku będzie zrealizowany pod warunkiem, że do 8 grudnia 2016 roku spełnią się łącznie następujące warunki: bank nie przejmie kontroli nad bankiem lub innym podmiotem sektora finansowego przez bezpośrednie lub pośrednie nabycie pakietu akcji ani nie nabędzie uprawnienia i nie zaciągnie obowiązku takiego przejęcia kontroli; nie nastąpią zmiany regulacyjne lub zmiany zaleceń nadzorczych wpływające na wymogi w zakresie funduszy własnych banku, które - według poziomu wskaźników adekwatności kapitałowej ujętych w sprawozdaniu finansowym Banku za III kwartał 2016 r. - spowodowałyby brak możliwości wypłaty dywidendy w zgodzie z wymaganiami regulacyjnymi i zaleceniami nadzorczymi.

Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, dywidenda nie będzie wypłacona i na kapitał zapasowy trafi 3,75 mld zł.

Zarząd banku zobowiązany jest do podjęcia uchwały w sprawie stwierdzenia spełnienia warunków dywidendy najpóźniej 9 grudnia 2016 r.

Nowy wiceprezes

W 2015 roku ZWZ PKO BP uchwaliło przeznaczenie 1,9 mld zł z zysku osiągniętego w 2014 roku na kapitał zapasowy, a 1,25 mld zł pozostawiło niepodzielone.

Jednocześnie PKO BP poinformował, że w czwartek 30 czerwca 2016 r. rada nadzorcza banku powołała Maksa Kraczkowskiego na stanowisko wiceprezesa zarządu banku z dniem 4 lipca 2016 r.

Zmiany personalne objęły także samą radę nadzorczą. Zwyczajne Walne Zgromadzenie banku odwołało ze składu rady Agnieszkę Winnik-Kalembę oraz Małgorzatę Dec-Kruczkowską. W skład rady powołano natomiast Grażynę Ciurzyńską oraz Zbigniewa Hajłasza.

Prezesem PKO BP S.A. pozostaje wciąż, od 2009 roku, Zbigniew Jagiełło.

Zobacz: Maks Kraczkowski jednym z gości TVN24BiS

Gośćmi TVN24 Biznes i Świat byli Izabela Leszczyna i Maks KraczkowskiTVN24 Biznes i Świat

Autor: ag/gry / Źródło: PAP