Orlen i Lotos szykują się do wielkiej fuzji. Podpisano porozumienie

Z kraju

Zmiany w zarządzie PKN Orlentvn24
wideo 2/2

Lotos, PKN Orlen i Skarb Państwa podpisały porozumienie dotyczące zakupu akcji Lotosu przez PKN Orlen od Skarbu Państwa - poinformował w poniedziałkowym komunikacie PKN Orlen. Zgodę na fuzję musi jednak wyrazić Komisja Europejska.

Jak wynika z przekazanej przez PKN Orlen informacji, w poniedziałek 26 sierpnia 2019 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy Skarbem Państwa, PKN Orlen a Grupą Lotos dotyczące transakcji nabycia przez Orlen akcji Grupy Lotos od Skarbu Państwa. Transakcja ma skutkować przejęciem przez Orlen, bezpośrednio lub pośrednio, kontroli kapitałowej nad Grupą Lotos.

W komunikacie dodano, że porozumienie nie jest wiążące, "ani nie kreuje jakichkolwiek zobowiązań dla Skarbu Państwa, spółki (PKN Orlen - red.) ani dla Grupy Lotos odnośnie realizacji transakcji, lecz jedynie określa ich wspólne rozumienie przewidywanego kształtu transakcji i dalszej współpracy przy jej realizacji".

Zawiera także postanowienia dotyczące sposobu określenia ceny sprzedaży akcji Grupy Lotos.

Los fuzji w rękach KE

Proces przejęcia kapitałowego Grupy Lotos przez PKN Orlen został zainicjowany w lutym 2018 r., podpisaniem listu intencyjnego ze Skarbem Państwa, który posiada w gdańskiej spółce 53,19 proc. głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

W pierwszym etapie Orlen planuje nabyć 32,99 proc. akcji od Skarbu Państwa. W kolejnym konieczne będzie ogłoszenie wezwania na zakup akcji reprezentujących do 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Lotosu.

PKN Orlen złożył 3 lipca 2019 roku wniosek do Komisji Europejskiej o zgodę na przejęcie kontroli nad Grupą Lotos. Na początku sierpnia Komisja Europejska wszczęła szczegółowe postępowanie wyjaśniające w celu oceny planowanego nabycia Lotosu przez PKN Orlen. Obawia się, że połączenie to może ograniczyć konkurencję na rynku dostaw paliw oraz na powiązanych rynkach w Polsce i krajach sąsiednich.

O firmach

Orlen jest przedsiębiorstwem naftowo-gazowym, właścicielem jednej z dwóch polskich rafinerii oraz rafinerii na Litwie i w Czechach. Prowadzi działalność na rynku hurtowym i detalicznym produktów rafinacji ropy naftowej w Polsce, Austrii, Czechach, Estonii, na Łotwie, Litwie, w Niemczech i na Słowacji. Zajmuje się też poszukiwaniami i wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalnością na rynku petrochemicznym. Lotos jest również przedsiębiorstwem naftowo-gazowym i właścicielem drugiej polskiej rafinerii. Prowadzi działalność na rynku hurtowym i detalicznym produktów rafinacji ropy naftowej, głównie w Polsce, ale również w Czechach, na Litwie, Słowacji, Łotwie i w Estonii. Podobnie jak PKN Orlen, Lotos prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalność na rynku petrochemicznym.

Według danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego (POPiHN) PKN Orlen dysponuje największą siecią stacji paliw w Polsce. Na koniec czerwca 2019 roku miał ich w sumie 1779. Na kolejnym miejscu znalazły się koncern BP (550 stacji), Lotos (493), Shell (415) i Circle K (353).

Autor: mp//dap / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock