TVN24 Biznes | Z kraju

Konkurs na prezesa LOT Polish Airlines. Podano wymagania

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp/ToL
Źródło:
PAP

Rozpoczęło się postępowanie kwalifikacyjne na prezesa spółki LOT Polish Airlines - poinformowało Ministerstwo Aktywów Państwowych. Wśród wymagań znalazło się między innymi roczne doświadczenie w branży lotniczej.

OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W TVN24 GO

Jak czytamy w ogłoszeniu, rada nadzorcza LOT Polish Airlines wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko prezesa zarządu spółki, która ma siedzibę w Warszawie; jej kapitał zakładowy to 100 tys. zł.

Wymagania

Kandydat ubiegający się o te stanowisko powinien przedłożyć kwestionariusz osobowy, życiorys zawodowy (CV), zawierający opis dotychczasowych doświadczeń i osiągnięć w pracy zawodowej, złożony w oryginale; list motywacyjny oraz odpowiednie oświadczenia m.in. dotyczące korzystania z pełni praw publicznych, czy posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

Do zgłoszenia powinny zostać dołączone także dokumenty potwierdzające posiadanie: wykształcenia wyższego lub wykształcenia wyższego uzyskanego za granicą, uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej; co najmniej 5-letniego okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 1-rocznego doświadczenia w branży lotniczej; co najmniej 3-letniego doświadczenia na stanowiskach kierowniczych albo wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.'

Kandydaci ubiegający się o fotel prezesa LOT Polish Airlines zgłoszenia mogą nadsyłać do 3 marca 2021 r. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 10 marca br.

Oceniana będzie wiedza o spółce i sektorze

W toku rozmowy kwalifikacyjnej oceniane będą w szczególności m.in. wiedza o zakresie działalności LOT Polish Airlines oraz o sektorze, w którym działa spółka; znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomości zasad nadzoru właścicielskiego; znajomości zasad planowania zadań i zasobów; znajomość języka angielskiego i polskiego.

Spółka LOT Polish Airlines została zarejestrowana przez Polską Grupę Lotniczą pod koniec maja ubiegłego roku. Decyzja PGL spotęgowała plotki o planach przeprowadzenia przez rząd kontrolowanej upadłości spółki Polskie Linie Lotnicze LOT. Takiemu scenariuszowi zaprzeczali przedstawiciele rządu.

W lipcu 2020 roku wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki w odpowiedzi na interpelację poselską napisał: "Odpowiadając na pytanie dot. powstania LOT Polish Airlines, Polska Grupa Lotnicza wskazała, że podmiot ten powstał w celu porządkowania działalności operacyjnej w Grupie Kapitałowej PGL. Ponadto PGL poinformowała, że nie są planowane działania zmierzające do ogłoszenia upadłości Polskich Linii Lotniczych LOT".

Właścicielem 100 proc. akcji PLL LOT jest Polska Grupa Lotnicza. Jedynym akcjonariuszem PGL jest Skarb Państwa, a prawa z akcji w tej spółce wykonuje Minister Aktywów Państwowych.

Zwolnienia w PLL LOT

Pod koniec ubiegłego roku PLL LOT powiadomił związki zawodowe o spowodowanych złą sytuacją finansową spółki planowanych zwolnieniach grupowych, do których miało dojść między 20 stycznia a końcem lutego 2021 roku. Redukcje miały objąć nie więcej niż 300 osób.

W styczniu zarząd przewoźnika podpisał porozumienie w tej sprawie ze wszystkimi związkami zawodowymi.

W lutym działający w spółce Związek Zawodowy Personelu Pokładowego i Lotniczego informował o wiadomościach z wypowiedzeniami, które pracownicy mieli otrzymać o 6 rano w walentynkową niedzielę. 

Pod koniec grudnia rząd przyjął uchwałę w sprawie Programu wsparcia Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. Zakłada on, że spółka otrzyma niemal 3 mld zł - 1,8 mld zł w formie pożyczki, a 1,1 mld zł przez podniesienie kapitału spółki o tę kwotę. W uzasadnieniu podkreślono, że działania państwa w zakresie udzielenia pomocy publicznej przewoźnikowi lotniczemu wpisują się w działania prowadzone przez inne kraje. Jako przykład wskazano Lufthansę i Air France.

Autor:mp/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości