LOT jeszcze w grudniu otrzyma 127 mln zł. W ramach pomocy publicznej

Z kraju

tvn24PLL LOT w grudniu 2012 r. otrzymał pierwszą transzę pomocy - 400 mln zł

127 mln zł w ramach drugiej transzy pomocy publicznej otrzyma w grudniu PLL LOT - poinformowało Ministerstwo Skarbu Państwa. Jak podkreślił w rozmowie z PAP wiceminister skarbu Rafał Baniak, transza będzie o ok. 250 mln zł mniejsza niż zakładał plan i pozwoli dokończyć restrukturyzację spółki.

- LOT z determinacją realizuje plan naprawczy i zdecydowanie poprawił wyniki. Dzięki temu ostatni etap restrukturyzacji w dwóch trzecich będzie mógł sfinansować z własnych środków, co oznacza, że spółka wystąpi o planowaną pomoc w kwocie 127 mln zł, czyli o ponad 250 mln zł mniej niż wpisane jest to w plan restrukturyzacji - powiedział Baniak, który odpowiada w resorcie za spółkę. Podkreślił, że przewoźnik zwraca się o wsparcie finansowe ponad rok później niż zakładano.

Słuszna decyzja?

Pierwotne założenia zapisane w planie restrukturyzacji złożonym do Komisji Europejskiej i ostatecznie zaakceptowanym przez nią w lipcu br. stanowiły, iż druga transza w wysokości 381 mln zostanie wypłacona w sierpniu 2013 r. Jednak ze względu na lepsze wyniki LOT zwlekał z jej wzięciem i do tej pory nie została ona uruchomiona. W ocenie wiceministra efekty restrukturyzacji przewoźnika potwierdzają, iż decyzja o udzieleniu pomocy publicznej była słuszna. - Uzasadnia to także kontynuowanie obranego kierunku działań spółki. Wypłacenie drugiej transzy pomocy publicznej w kwocie znacząco niższej niż to, co było początkowo planowane, pozwoli dokończyć restrukturyzację, która ma na celu trwałe przywrócenie rentowności spółki - wyjaśnił Baniak. Zaznaczył jednocześnie, że właściciel oczekuje od zarządu przewoźnika zakończenia restrukturyzacji do końca przyszłego roku. - Oczekujemy także, że w 2015 r. zarząd przedstawi MSP plan rozwoju, zaopiniowany przez radę nadzorczą - powiedział.

Lepszy rok

Prezes PLL LOT Sebastian Mikosz powiedział, że ten rok przewoźnik zamknie wynikiem lepszym niż zakładane 70 mln zł na działalności podstawowej, czyli przewozie pasażerów. - Konsekwentnie realizujemy plan restrukturyzacji. Zdecydowanie poprawiliśmy nasze wyniki już w 2013 r., lepiej niż planowaliśmy zakończymy także ten rok. Po 11 miesiącach mogę zapewnić, że osiągniemy zakładane 70 mln zł zysku na działalności podstawowej, a nawet zamkniemy rok nieco lepszym wynikiem - powiedział Mikosz. Dodał, że konkretne wyniki roczne zostaną podane po audycie. Szef przewoźnika zastrzegł, że lepsze wyniki spółki są wypracowana wyłącznie przez nią samą i nie wpływają na nie czynniki zewnętrzne, jak np. spadające ceny ropy. - Dzięki znacznej poprawie naszych wyników, zwrócimy się po jedną trzecią kwoty z drugiej transzy pomocy publicznej, czyli o 127 mln zł. Dwie trzecie kosztów dalszych zmian spółka pokryje z własnych środków - powiedział prezes polskiego przewoźnika. Wyjaśnił, że pomoc zostanie udzielona w formie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez objęcie dodatkowych akcji nowej emisji przez Skarb Państwa.

Konkretne cele

Środki z drugiej transzy zostaną przeznaczone m.in. na sfinalizowanie zmian w obszarze IT czy wychodzenie z nierentownych umów. Będą one też potrzebne na dokończenie remontów i zwrot do właścicieli części samolotów typu embraer, co jest wpisane w plan restrukturyzacji. - Chcemy skutecznie dokończyć stabilizację LOT-u i patrzeć na spółkę przygotowaną do działania w dłuższej perspektywie. Dokończenie finansowania naszych potrzeb restrukturyzacyjnych ma wzmocnić naszą konkurencyjność w przyszłości. Myśląc długofalowo musimy pamiętać, że pomoc publiczną można otrzymać raz na 10 lat - powiedział Mikosz.

Zgoda Komisji

Pod koniec lipca br. Komisja Europejska zatwierdziła pomoc państwa dla PLL LOT. KE zaakceptowała plan restrukturyzacji spółki; uznała też, że pomoc na restrukturyzację w wysokości 804 mln zł (ok. 200 mln euro), którą Polska planuje przyznać na rzecz LOT-u, jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa. W planie zapisano, że spółka uzyska trwałą rentowność od 2015 r. PLL LOT w grudniu 2012 r. otrzymał pierwszą transzę pomocy - 400 mln zł (ok. 100 mln euro), a tymczasową zgodę na pożyczkę KE wydała dopiero w maju 2013 r. Miesiąc później do KE trafił plan restrukturyzacji, zawierający wytyczne dotyczące przyszłości PLL LOT, m.in. modernizacji floty i efektywnego wykorzystania samolotów. PLL LOT od 2013 r. poprawia wyniki finansowe. W ub. roku na działalności podstawowej odnotował stratę na poziomie 4 mln zł. Był to wynik o 138 mln zł lepszy niż zakładano w planie restrukturyzacji. Akcjonariuszami PLL LOT są: Skarb Państwa, który ma 99,7 proc. akcji spółki i TFS Silesia - 0,23 proc.; pozostałe 0,06 proc. należy do pracowników.

Autor: mn / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24