Szczegóły przekształcenia OFE. Minister: dwa IKE lub połączenie

Z kraju

Rostowski o reformie OFE z 2014 rokutvn24
wideo 2/7

Możliwe będzie posiadanie równolegle dwóch Indywidualnych Kont Emerytalnych (IKE) - dotychczasowego oraz nowego, powstałego po przekształceniu Otwartych Funduszy Emerytalnych (OFE) - poinformował PAP Biznes minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Dodał, że planowany jest mechanizm łączenia tych kont.

- Po wejściu w życie ustawy i przekształceniu OFE w IKE możliwe będzie posiadanie dwóch IKE: IKE prowadzonego na ogólnych zasadach oraz IKE powstałego z przekształcenia OFE - powiedział Kwieciński PAP Biznes.

Mechanizm łączenia

- Pomimo pewnych odrębności IKE prowadzonych na zasadach ogólnych oraz IKE powstałych z przekształcenia OFE planujemy wprowadzenie mechanizmu ich łączenia. Innymi słowy każdy będzie mógł posiadać dwa IKE lub podjąć decyzję o połączeniu. Należy jednak pamiętać, iż suma wpłat na oba IKE nie będzie mogła przekroczyć ustawowego limitu, to jest kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok - dodał. Dziś jest to 14259 zł.

Minister wyjaśnił, że przepisy ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, co do zasady, będą miały zastosowanie do IKE powstałych na skutek przekształcenia OFE.

- Do ustawy zostanie również dodany nowy rozdział dedykowany IKE przekształconym z OFE - powiedział.

Projektowane przepisy zakładają możliwość dopłat do IKE powstałego z przekształcenia z OFE.

- Środki te będzie można wycofać na ogólnych zasadach - powiedział minister.

"Zakaz będzie dotyczył środków z OFE"

- Zakaz wypłaty przed osiągnięciem wieku emerytalnego będzie dotyczył środków z przekształconych OFE. Zasady te nie będą dotyczyły dodatkowych wpłat na IKE - tłumaczy Kwieciński.

"Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności tych środków, to znaczy uniknięcia sytuacji, w której zbyt duża ilość osób chciałaby je wypłacić, co spowodowałoby konieczność szybkiej sprzedaży aktywów i tym samym spadek ich wartości" - tłumaczył z kolei Kwieciński.

W podobny sposób tłumaczył to tydzień temu na antenie TVN24BiS Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju.

- Jeżeli będziemy wpłacali tam dodatkowe środki (na konto IKE - red.), to już na tych zasadach, które są dzisiaj, że możemy w każdej chwili je wypłacić, że trochę wcześniej są one dostępne. Te środki z OFE będą musiały być oznaczone – tłumaczył Borys.

Otwarte fundusze emerytalne mają zostać przekształcone w Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte. Mają inwestować w akcje spółek giełdowych, a także w obligacje skarbowe i gwarantowane przez Skarb Państwa.

Opłata przekształceniowa

Opłata przekształceniowa, czyli 15 procent pieniędzy zgromadzonych w OFE, będzie pobierana po przekształceniu OFE w IKE. By jej uniknąć, należy zadeklarować przeniesienie pieniędzy do ZUS-u, jednak - jak zdradza Kwieciński - "zadeklarowanie przeniesienia środków do ZUS będzie możliwe jedynie przed przekształceniem OFE w IKE".

Kwieciński poinformował także, że płatnikiem opłaty przekształceniowej będzie Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty powstały z przekształcenia Otwartego Funduszu Emerytalnego.

- Proponujemy, żeby opłata była wnoszona w dwóch transzach, w ciągu dwóch lat. Zakładamy, że będzie to dwa razy po 7,5 procent - pierwsza przy przekształceniu w 2020 roku, a druga w 2021 roku. Opłata będzie miała charakter pieniężny - powiedział.

Zapytany, jakie będą zasady lokowania środków, które będą gromadzone na zapłatę opłaty przekształceniowej, minister odpowiedział: "Środki na zapłatę opłaty przekształceniowej będą stanowiły rezerwę, która będzie lokowana w bezpieczny sposób".

CZYTAJ TAKŻE: Koniec OFE. Gdzie trafią nasze pieniądze?

Reforma OFE z 2013 r. przewidywała wprowadzenie minimalnego poziomu zaangażowania OFE w akcje. Do końca 2014 r. fundusze miały alokować nie mniej niż 75 proc. aktywów w instrumenty udziałowe. Limit ten obniżał się co roku: 55 proc. do końca 2015 r., 35 proc. do końca 2016 r., 15 proc. do końca 2017 r. Od początku 2018 r. nie ma żadnego limitu na inwestycje w akcje.

Minister wyjaśnił, że kwestia poziomu początkowych limitów inwestycyjnych i ich zmian w czasie jest analizowana.

- Chcemy stopniowo obniżać limity inwestycyjne zaangażowania w akcje. Uważamy, że obecny poziom zaangażowania OFE w akcje nie jest adekwatny do ich roli jako zabezpieczenia emerytalnego - powiedział Kwieciński.

Na koniec marca 2019 r. OFE miały łącznie 161 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Udział krajowych akcji w portfelu wynosił 78,6 proc. (126 mld zł), zagranicznych akcji 6,7 proc. (11 mld zł), instrumentów dłużnych 8,7 proc. (14 mld zł), a gotówki 6,0 proc. (10 mld zł).

Ile jest pieniędzy w OFE?OFE

- Naszym założeniem jest, żeby to był instrument do inwestowania dla przyszłych emerytów, więc musi być mniej ryzykowny. Ale chcemy go spopularyzować, żeby jego wolumen rósł, więc ta część aktywów, która będzie inwestowana w akcje, również będzie rosła - powiedział minister.

Likwidacja OFE

- W połowie kwietnia premier Mateusz Morawiecki przedstawił założenia projektu likwidacji OFE. Uczestnicy funduszy będą mieli wybór: mogą zdecydować się na przekazanie środków OFE na prywatne indywidualne konta emerytalne albo ich oszczędności zostaną przekazane z OFE do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie uczestnikami OFE jest 15,8 mln osób.

Premier poinformował, że w celu ograniczenia ryzyka gwałtownej wyprzedaży akcji, fundusze zarządzające środkami z OFE będą miały wyznaczone minimalne progi zaangażowania w polskie akcje - będą mogły ograniczać ich udział w portfelu o 2,5 punktu procentowego rocznie.

Projekt przekształcenia OFE ma trafić do konsultacji na początku maja, a wejście w życie planowane jest na styczeń 2020 r.

Autor: mp.mmh / Źródło: PAP, tvn24bis.pl