TVN24 Biznes | Z kraju

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska o ustawie anty-TVN

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes, TVN24
IAB Polska wyraża zaniepokojenie projektem anty-TVN
IAB Polska wyraża zaniepokojenie projektem anty-TVN
wideo 2/8
IAB Polska wyraża zaniepokojenie projektem anty-TVN

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wyraził zaniepokojenie projektem anty-TVN. Jak czytamy w komunikacie Związku, proponowane zmiany "naruszają konstytucyjną gwarancję ochrony i poszanowania praw słusznie nabytych oraz ochrony interesów", przy czym ingerują "w sposób istotny w strukturę kapitałową" polskiego rynku medialnego.

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska o lex TVN

"Projektowane zmiany naruszają konstytucyjną gwarancję ochrony i poszanowania praw słusznie nabytych oraz ochrony interesów w toku ingerując w sposób istotny w strukturę kapitałową polskiego rynku mediowego i to w dodatku w trybie projektu poselskiego, a zatem z całkowitym pominięciem konsultacji publicznych i samych zainteresowanych. Absolutnie niezrozumiałe jest wprowadzanie rozwiązań zmieniających w istotny sposób warunki koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych, które w dodatku będą mieć zastosowanie do podmiotów, które już prowadzą taką działalność i posiadają ważne koncesje" - stwierdza w komunikacie IAB Polska.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE W TVN24 GO >>>

Według Związku choć projektodawcy podkreślają, że proponowane zmiany mają na celu przeciwdziałanie zagrożeniu bezpieczeństwa państwa, to nie precyzują w jaki sposób miałaby ten cel realizować, a "także jakie działania państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego wymagają tak nagłej ingerencji w struktury polskiego rynku mediowego".

"Możliwym skutkiem wprowadzenia proponowanych zmian jest ryzyko naruszenia pluralizmu i wolności mediów, które to zasady stanowią zabezpieczenie przed szerzeniem się dezinformacji. To z kolei może powodować zwiększenie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa w kontekście działań hybrydowych – o których mowa w uzasadnieniu do projektu, wywołując tym samym skutki zupełnie odwrotne od zamierzonych" - podkreślono w komunikacie.

Dodano, że "w ocenie IAB Polska projektodawca nie zidentyfikował prawidłowo realnych zagrożeń występujących na rynku medialnym, a zbyt pochopna regulacja przy obecnym brzmieniu projektu może co najwyżej doprowadzić do zablokowania inwestycji w polski rynek telewizyjny".

Na koniec Związek wezwał "do wstrzymania prac nad projektem i przeprowadzenia ponownej analizy w dialogu z przedsiębiorcami działającymi na rynku mediowym, co pozwoli na wypracowanie optymalnych rozwiązań i wykluczenie wskazanych powyżej zagrożeń i naruszeń".

Jak KRRiT zmieniła decyzję w sprawie TVN

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji. Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", kilka lat temu obecny prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot podpisał się pod ekspertyzą, na podstawie której Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji uznała TVN za podmiot europejski. Dziś szef KRRiT Witold Kołodziejski nazywa taką interpretację przepisów fikcją. "DGP" dotarł do opinii w sprawie sprzedaży udziałów w spółce mającej polską koncesję RTV, które sporządziło w styczniu i lutym 2015 roku biuro prawne Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. KRRiT analizowała wtedy przejęcie TVN przez amerykańską spółkę Scripps Networks Interactive. "Nabywcą była spółka zarejestrowana w UE i to regulatorowi wystarczyło" – wskazuje gazeta.

Więcej o tym, jak Krajowa Rada zmieniła zdanie w sprawie TVN >>>

Projekt anty-TVN i koncesja dla TVN24

Grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniosła 7 lipca do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. "Wolą ustawodawcy jest, by spółki z siedzibą w Polsce nie mogły być kontrolowane przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - napisano w uzasadnieniu. W zgodnej opinii komentatorów zmiany wymierzone są w niezależność TVN. Sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu podczas posiedzenia 27 lipca przyjęła wraz z poprawkami projekt nowelizacji ustawy medialnej

TVN24 wciąż czeka na przedłużenie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji koncesji, która wygasa 26 września. Wniosek o jej przedłużenie został złożony w lutym 2020 roku. KRRiT twierdzi, że problem leży w "sytuacji właścicielskiej" grupy TVN.

Zarząd stacji w oświadczeniu napisał, że w 2015 roku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zaakceptowała wejście amerykańskiego kapitału do TVN. Od 2016 roku - w takich samych warunkach właścicielskich - KRRiT wydała już koncesje dla kanałów TVN24 BiS, TTV i TVN International West. W sprawie koncesji dla TVN24 odbyły się w ostatnich dniach dwa głosowania w KRRiT. Nie doszło jednak do żadnych rozstrzygnięć.

Właścicielem TVN jest Discovery poprzez spółkę zależną Polish Television Holding BV w Holandii, a więc należącą do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Autor:kris/ToL

Źródło: TVN24 Biznes, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: AGNIESZKA K. JUREK/TVN

Pozostałe wiadomości