Z kraju

Najgorsze wyniki w historii. GUS pokazuje najnowsze dane

Z kraju

[object Object]
Noga: mamy teraz rynek pracodawcytvn24
wideo 2/6

Kwietniowe badania koniunktury były najgorsze w historii ich opracowywania - podał w środę Główny Urząd Statystyczny. Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

GUS podał, że w kwietniu koniunktura oceniana jest najgorzej od początku prowadzenia badania we wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki.

Najbardziej pesymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. Najmniejsze pogorszenie ocen sygnalizują firmy z sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz informacja i komunikacja.

W badaniach za kwiecień odpowiedzi udzielano w okresie od 1 do 10 kwietnia.

Przetwórstwo przemysłowe

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 44,2. Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę firmy produkujące skóry i wyroby ze skór wyprawionych, meble oraz odzież, najmniej niekorzystnie – producenci wyrobów farmaceutycznych.

Przetwórstwo przemysłoweGUS

Budownictwo

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 47,1. Najgorzej koniunkturę oceniają firmy mikro i małe (do 49 pracujących), najmniej pesymistycznie – firmy duże (250 i więcej pracujących).

BudownictwoGłówny Urząd Statystyczny

Handel hurtowy

W bieżącym miesiącu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 39,8, najgorzej w historii badania, czyli od stycznia 2011 r. Najbardziej niekorzystne oceny zgłaszają jednostki o liczbie pracujących do 9 osób, najmniej pesymistycznie – duże firmy (250 i więcej pracujących).

Handel hurtowyGUS

Handel detaliczny

W kwietniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 49,5. Najbardziej pesymistycznie koniunkturę oceniają firmy sprzedające tekstylia, odzież, obuwie, najmniej niekorzystnie – jednostki handlujące żywnością.

Handel detalicznyGUS

Transport i gospodarka magazynowa

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 48,3. Najbardziej niekorzystnie oceniają koniunkturę jednostki mikro i małe (do 49 pracujących).

Transport i gospodarka magazynowaGUS

Zakwaterowanie i gastronomia

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w bieżącym miesiącu na poziomie minus 70,0. Podmioty prowadzące działalność w zakresie zakwaterowania formułują bardziej niekorzystne oceny koniunktury (minus 76,2) niż jednostki gastronomiczne (minus 65,7).

ZakwaterowanieGUS
GastronomiaGłówny Urząd Statystyczny

Informacja i komunikacja

W kwietniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 19,4 – po raz pierwszy w historii badania na ujemnym poziomie. Najmniej niekorzystnie oceniają koniunkturę zajmujący się nadawaniem programów ogólnodostępnych i abonamentowych, najbardziej pesymistycznie – produkcją filmów, nagrań wideo, programów TV.

Informacja i komunikacjaGUS

Finanse i ubezpieczenia

Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w kwietniu, pierwszy raz od początku badania, na poziomie ujemnym – minus 18,2. Najbardziej pesymistyczne opinie w zakresie koniunktury formułują zajmujący się finansową działalnością usługową z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

Finanse i ubezpieczeniaGłówny Urząd Statystyczny

Negatywne prognozy

- We wszystkich prezentowanych obszarach gospodarki koniunktura oceniana jest najgorzej od początku gromadzenia danych. Dla wszystkich analizowanych gałęzi wykres przybiera kształt klifu- komentuje dr Sonia Buchholtz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Zwraca uwagę, że dla większości analizowanych branż wskaźnik wyrównany sezonowo plasuje się na minusie w przedziale między minus 40 a minus 50, z wyłączeniem zakwaterowania i gastronomii, w której wskaźnik sięga prawie minus 75, i tradycyjnie lepiej radzących sobie informacji i komunikacji oraz finansów i ubezpieczeń ze wskaźnikiem oscylującym wokół minus 20.

- Dla porównania warto przypomnieć, że jeszcze przed miesiącem w większości analizowanych gałęzi notowaliśmy wyniki w okolicach zera - jednocyfrowo na plusie lub (częściej) na minusie - wskazuje.

Przedsiębiorcy prognozują dalsze pogorszenie. Dla przetwórstwa, budownictwa, handlu czy transportu oczekiwania szacowane są na minus 70, w hotelarstwie i gastronomii przekraczają minus 80. W branżach, w których świadczenie usług pozornie nie uległo istotnej zmianie, jak informacja, oczekują osłabienia na poziomie minus 49. Według nich podobną tendencję widać także w usługach finansowych, w których upatruje się ważnej roli w wychodzeniu z recesji (minus 60,8).

Autor: mp/ToL / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty:
Pozostałe wiadomości