Kwieciński: samorządy muszą się angażować w procesy związane z innowacjami

Z kraju

Wicepremier Morawiecki na Kongres Innowatorów Europy Środkowo-Wschodniejtvn24
wideo 2/4

Potrzebne jest większe zaangażowanie samorządów w przedsięwzięcia gospodarcze na szczeblu lokalnym – powiedział w czwartek w Katowicach wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński. Wskazał, że kluczowe są tu projekty innowacyjne, sprzyjające rozwojowi.

Podczas czwartkowej sesji Europejskiego Kongresu Gospodarczego poświęconej stykowi samorządu i biznesu wiceminister Kwieciński akcentował, że dotychczasowy udział samorządów w procesach rozwojowych jest sukcesem polskiej polityki rozwojowej od wielu lat. Samorządy bardzo silnie uczestniczą np. w budowaniu infrastruktury, zarządzaniu procesami zdrowia czy edukacji. - Uważamy, że w tej chwili nadszedł czas silniejszego zaangażowania samorządów w tę część procesów rozwojowych, które silnie związane są z gospodarką - zaznaczył Kwieciński. - Ale w tej chwili, żeby dać dodatkowy bodziec do rozwoju, potrzebujemy silniejszego zaangażowania w procesy związane z innowacjami i z przyciąganiem, kreowaniem inwestycji, które będą miały duże przełożenie na rozwój lokalny i regionalny - wyjaśnił. Podkreślił, że to zamierzenie zostało silnie zaznaczone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Rząd zapewnia też lub przygotowuje rozwiązania wspierające tego typu działania samorządów – w polityce rozwoju, programach czy instrumentach wsparcia.

Zmiany

Minister zwracał uwagę na różne platformy współpracy z samorządami, w np. w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, wspieranych ze środków rządowych i unijnych. Oprócz tego na fakt, że samorządy, nauka i biznes mogą również uczestniczyć w przedsięwzięciach wspieranych na poziomie unijnym, np. z programu Horyzont 2020 czy plan Junckera czy też prowadzonych w formule PPP. Wskazywał też na już wprowadzone i planowane zmiany: np. w zeszłym roku rząd przeprowadził tzw. małą ustawę o innowacyjności. Przygotowywane są też zmiany dotyczące formuły PPP, czy wprowadzenie konstytucji biznesu. - Wszystkie one mają prowadzić i do łatwiejszego przygotowywania i prowadzenia tego typu przedsięwzięć, ale również do zachęt i do tego, żebyśmy w większym stopniu korzystali z innowacji nie tylko w samym biznesie, ale też przez administrację - nie tylko rządową, ale również w znacznie większym stopniu samorządową- podkreślił Kwieciński.

Oprócz tego, w ocenie Kwiecińskiego Polska musi przede wszystkim stawiać na innowacyjność. Podkreślił, że do tej pory rozwój udawał się, dzięki m.in. członkostwu w Unii Europejskiej.

- Ale w przyszłości abyśmy nadal się tak silnie rozwijali, potrzebujemy właśnie bodźca w postaci wykorzystywania innowacji – zarówno przez administrację rządową, ale tak, jak mówimy dzisiaj samorządom, też w przedsięwzięciach z sektorem prywatnym, który przeważnie będzie lepiej zorientowany, co można wykorzystać - podkreślił Kwieciński.

Kongres Gospodarczy, podczas którego przemawiał minister Kwieciński, odbywa się w Katowicach już po raz 9. w dniach 10-12 maja. Prócz kilkudziesięciu zaplanowanych debat gospodarczych, odbędą się też spotkania wiodących korporacji z innowacyjnymi startupami.

Autor: ps/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Raporty: