Nowe zadania dla wiceministra

Z kraju

Co złego dzieje się z klimatem?TVN24 BiS
wideo 2/3

Premier Mateusz Morawiecki powołał w piątek sekretarza stanu w Ministerstwie Energii Michała Kurtykę na stanowisko pełnomocnika do spraw Prezydencji COP24 – poinformował resort energii. Szczyt klimatyczny COP24 odbędzie się w grudniu 2018 roku w Katowicach.

Konferencje Stron (Conferences of the Parties - COP) to najwyższy organ Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), uprawniony do sprawdzania realizacji jej postanowień. Prezydentem każdego COP zostaje odpowiednio umocowany przedstawiciel rządu. Jego zadaniem jest m.in. organizacja szczytu oraz inicjowanie i wspieranie dialogu pomiędzy światowymi przywódcami w zakresie polityki klimatycznej.

Wcześniej w piątek zastrzeżenia do zmiany na stanowisku pełnomocnika rządu ds. COP zgłaszał Jan Szyszko. Zdaniem byłego ministra środowiska, zmiana na stanowisku przewodniczącego katowickiego szczytu byłaby niezgodna z procedurami.

W trakcie szczytu COP24 w Katowicach planowane jest wynegocjowanie Pakietu Implementacyjnego dla Porozumienia Paryskiego, pierwszej w historii międzynarodowej umowy, która zobowiązuje wszystkie państwa świata do działań na rzecz ochrony klimatu oraz ustalenie ram finansowania polityki klimatycznej. Działania podjęte na spotkaniu wyznaczą światową politykę klimatyczno-energetyczną na kolejne lata – zaznaczył resort energii.

Wiceminister energii

Wiceminister Michał Kurtyka w Ministerstwie Energii jest bezpośrednio odpowiedzialny za rozwój technologiczny oraz wprowadzanie innowacji do sektora energii, realizację polityki klimatycznej i energetycznej w sektorze paliwowo-gazowym oraz prowadzenie relacji międzynarodowych z państwami oraz organizacjami międzynarodowymi.

Kurtyka m.in. negocjuje zapisy tzw. pakietu zimowego, a także akty prawne regulujące rynek energii elektrycznej w Europie. Reprezentuje Polskę w Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Obowiązki Kurtyki obejmują również nadzorowanie udziału państwa w największych polskich przedsiębiorstwach energetycznych w sektorze naftowym i gazowym, takich jak Orlen, Lotos i PGNiG. Jest twórcą rządowego programu rozwoju elektromobilności. Z ramienia Ministerstwa Energii pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Sterującego Programu Elektromobilności. ME podkreśliło, że Kurtyka był pomysłodawcą "Planu Rozwoju Elektromobilności", a następnie pilotował tworzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, dzięki której te formy transportu mają się dynamicznie rozwijać.

Autor: ps//sta / Źródło: PAP