Stawki abonamentu. Sprawdź, ile zapłacisz za radio i telewizor

Z kraju

Abonament za radio w samochodzie. Kierowco, szykują się kontroleTVN Turbo
wideo 2/3

Stawki opłat abonamentowych za radio i telewizję w 2018 roku pozostaną na obecnym poziomie - zdecydowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 7 złotych miesięcznie płacą użytkownicy odbiorników radiowych, opłata za korzystanie z odbiornika telewizyjnego lub radiowego i telewizyjnego wynosi 22,70 zł miesięcznie.

Według ustawy abonamentowej opłatę uiszcza się z góry do 25. dnia miesiąca, za który opłata jest należna.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji utrzymała także zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych z góry. Opłata za dwa miesiące z góry w 2018 roku za radio wyniesie 13,60 zł; za trzy miesiące z góry - 20,15 zł; za sześć miesięcy z góry - 39,90 zł; za rok z góry - 75,60 zł. Płacąc za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego za dwa miesiące z góry opłata w przyszłym roku wyniesie 44,05 zł; za trzy miesiące - 65,35 zł; za sześć miesięcy -- 129,40 zł; za rok z góry - 245,15 zł. W 2016 roku wpływy z abonamentu radiowo-telewizyjnego wyniosły 749,9 mln zł. Zapłaciło go 1,12 mln spośród 3,2 mln uprawnionych do tego gospodarstw domowych. 365,5 mln zł otrzymała Telewizja Polska, 185,9 mln zł - Polskie Radio, a 170,6 mln zł - publiczne stacje regionalne.

Zmiany w prawie

W środę rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy abonamentowej. Jej celem jest poprawa skuteczności poboru abonamentu. Zaproponowano włączenie dostawców usług płatnej telewizji do rejestracji odbiorników oraz identyfikacji podmiotów, które muszą płacić abonament. Zgodnie z projektem dostawcy tych usług będą mogli odbierać od swoich klientów zgłoszenia rejestracyjne odbiorników oraz przekazywać je Poczcie Polskiej. Dostawcy tych usług będą także musieli przekazywać Poczcie Polskiej informacje o wszystkich zawieranych umowach. Poczta Polska miałaby przy tym prawo żądania informacji od dostawców usług telewizji płatnej o poszczególnych klientach korzystających z tych usług.

Autor: ps/ms / Źródło: PAP