TVN24 Biznes | Z kraju

Zmiany w sprawie ksiąg wieczystych. Rząd przyjął projekt

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP
Adam Glapiński o inflacji i podwyżkach stóp procentowych
Adam Glapiński o inflacji i podwyżkach stóp procentowychTVN24
wideo 2/6
TVN24Adam Glapiński o inflacji i podwyżkach stóp procentowych

Rząd przyjął projekt dotyczący zmian w sprawie ksiąg wieczystych. Wśród proponowanych zmian jest między innymi występowanie o zgodę na wielokrotne i nieograniczone wyszukiwanie ksiąg wieczystych w elektronicznej bazie tych ksiąg przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz szefa Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

Projekt - przygotowany w resorcie sprawiedliwości - zakłada nowelizację dwóch przepisów z ustaw o księgach wieczystych i hipotece oraz o przetwarzaniu informacji kryminalnych.

Zmiany w sprawie ksiąg wieczystych - rząd przyjął projekt

"Wprowadzenie nowej regulacji ma na celu umożliwienie wyszukiwania ksiąg wieczystych i ich numerów w sytuacji, gdy KRUS lub szef KCIK nie zna numeru konkretnej księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości należącej do osoby, która interesuje KRUS lub szefa KCIK, względnie gdy KRUS lub szef KCIK nie wie lub nie jest pewien, czy dana osoba pozostająca w kręgu zainteresowania (...) w ogóle jest właścicielem nieruchomości, a jeśli tak, to której konkretnie nieruchomości" - wskazano w uzasadnieniu projektu.

Tymczasem - jak zaznaczono w środowym komunikacie na stronie kancelarii premiera - KRUS ma obowiązek dochodzenia należności dotyczących nieopłaconych składek na ubezpieczenie.

"Jedną z form dochodzenia tych należności jest dokonywanie ich zabezpieczenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz na ubezpieczenie zdrowotne, poprzez wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej nieruchomości dłużnika. Ponadto KRUS, w celu aktualizacji stanu prawnego i uzupełnienia dokumentacji, występuje o informacje zawierające aktualne dane dotyczące księgi wieczystej i wielkości gospodarstwa w przypadku niedostarczenia przez rolnika nowej księgi wieczystej po zakupie gruntu" - wskazano.

W związku z tym - jak poinformowano - aktualnie szacowana liczba wniosków kierowanych przez KRUS do Centralnej Bazy Ksiąg Wieczystych o udzielenie informacji dotyczących numerów ksiąg wieczystych wynosi ok. 2,7 tys. rocznie.

Teraz podmioty, których dotyczy projekt, mogą wyszukiwać informacje w bazie na zasadach ogólnych, czyli tylko znając numer konkretnej księgi wieczystej. Po zmianie KRUS oraz szef KCIK będą mogli występować o zgodę ministra sprawiedliwości na wielokrotne i nieograniczone w czasie wyszukiwanie ksiąg wieczystych w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych.

Resort podkreśla, że proponowana nowelizacja zrównuje w uprawnieniach KRUS z ZUS. Z kolei w odniesieniu do szefa KCIK taki dostęp do bazy "przyspieszy załatwianie spraw, pozwoli na ograniczenie kosztów korespondencji z sądami lub starostwami powiatowymi".

"Taka regulacja stanie się przydatna"

Aby uzyskać dostęp podmioty te będą musiały spełniać warunki określone w ustawie o księgach wieczystych i hipotece. Chodzi o posiadanie odpowiednich systemów teleinformatycznych oraz zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych chroniących przed wykorzystaniem uzyskanych danych niezgodnie z celem.

"Dzięki tej zmianie KRUS lub szef KCIK będzie mógł w bazie wyszukać – a w efekcie przejrzeć – księgę wieczystą na podstawie znanych mu kryteriów, np. imienia lub nazwiska danej osoby lub adresu danej nieruchomości, bez znajomości numeru danej księgi wieczystej, co nie jest możliwe dla każdego" - głosi uzasadnienie projektu.

Ponadto zmiana ma rozszerzyć zakres przetwarzanych informacji kryminalnych, aby obejmował on nie tylko przedmioty - w tym nieruchomości - wykorzystane do popełnienia przestępstwa lub utracone w związku z przestępstwem, ale również przedmioty – w tym nieruchomości – uzyskane w wyniku przestępstwa. "W takiej sytuacji, zakres informacji kryminalnych obejmowałby m.in. dane o nieruchomościach, które zostały pozyskane przez określone osoby w wyniku np. prania brudnych pieniędzy" - wskazała KPRM.

"Taka regulacja stanie się przydatna dla realizacji celu pozbawiania sprawców nienależnych im tzw. owoców przestępstwa i orzekania w szerszym zakresie przepadku" - zaznaczono w uzasadnieniu projektu.

Jak przypomniał w środowym komunikacie resort sprawiedliwości "na rozpatrzenie czekają już kolejne projekty, które przyśpieszą wpisy hipoteczne i sprawią, by obywatele nie ponosili nadmiernych kosztów". Ma to być możliwe m.in. dzięki powierzeniu notariuszom takich wpisów jak wyodrębnienie nowej nieruchomości lokalowej i wpis hipoteki. Przypomniano, że MS podjęło też prace mające zapobiegać sytuacjom, gdy bank w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej obciąża kredytobiorcę dodatkowymi i bezzwrotnymi kosztami.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:kris/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego:  Damian Lugowski / Shutterstock.com

Pozostałe wiadomości