Z kraju

Polskie firmy "bez kompleksów" konkurują za granicą. Eksport rośnie

Z kraju

Shutterstockfabryka magazyn praca pracownik firma biznes

Rośnie liczba polskich firm, które nie mają problemu z odzyskaniem należności od zagranicznych kontrahentów - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. W 2014 r. zwiększyła się też wartość naszego eksportu. Co więcej - wielu małych przedsiębiorców coraz odważniej szuka klientów poza granicami Polski.

Z badania pt. "Portfel należności polskich eksporterów" przeprowadzonego przez KRD wynika, że odsetek eksporterów, których zagraniczni kontrahenci płacą na czas w IV kw. 2014 r. wynosił 70,6 proc., wobec 63,1 proc. kwartał wcześniej.

Weryfikacja

Z zestawienia wynika ponadto, że z 29,4 proc. firm wskazujących na zatory płatnicze połowa zapewniała, iż problemy te utrzymują się na stałym poziomie. - U co piątego przedsiębiorstwa skala tego problemu maleje. Z kolei u pozostałych eksporterów sytuacje, w których zagraniczny kontrahent nie płaci na czas, stały się częstsze. Jest ich co prawda więcej niż w poprzednim kwartale, ale obraz wszystkich należności polskiego eksportu rysuje się pozytywnie - czytamy w podsumowaniu badania. Eksperci z KRD wskazali, że z ich danych wynika, iż w omawianym okresie spadł odsetek niespłaconych należności pochodzących z eksportu do 3,9 proc. portfela wszystkich należności eksporterów. W badaniu wskazano, że "to o 18,6 proc. mniej niż w przypadku ogółu należności polskich przedsiębiorstw, co pokazuje, że skala problemów z długami w eksporcie jest mniejsza". - Zagraniczne długi trudniej odzyskać, dlatego polscy przedsiębiorcy, aby uniknąć strat pieniędzy i czasu na dochodzenie roszczeń, bardziej skrupulatnie weryfikują kontrahentów spoza kraju - stwierdził prezes KRD Adam Łącki.

Brak kompleksów

W badaniu wskazano, że w Polsce eksport nie jest domeną wyłącznie dużych firm. Zgodnie z wynikami badania przeprowadzonego na grupie 7 tys. mikro i małych przedsiębiorców przez Bank Pekao, w minionym roku działalność eksportową prowadziło 33 proc. małych firm, podczas gdy w 2013 r. odsetek ten wynosił 24 proc. Wzrost odnotowano również wśród firm mikro, gdzie odsetek eksporterów wzrósł w 2014 r. do 12 proc., wobec 7 proc. rok wcześniej. - Wielu małych przedsiębiorców coraz odważniej szuka klientów poza granicami Polski. Najbardziej cieszy to, że pozbyli się kompleksów i uwierzyli, że są w stanie konkurować z zagranicznymi firmami - nie tylko ceną, ale także jakością - ocenił prezes Rzetelnej Firmy Waldemar Sokołowski. - Dobrze by było, aby rząd wsparł małych eksporterów, np. gwarancjami kredytowymi. To byłaby znacząca pomoc - dodał. Zgodnie z wyliczeniami GUS, w minionym roku wartość polskiego eksportu sięgnęła 163 mld 126,2 mln euro, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost o 5,2 proc.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock