Sto miliardów na drogi wydane, kolejne już czekają. Plany są ambitne

Z kraju


Wydatki Krajowego Funduszu Drogowego w latach 2004-2014 wyniosły 132,7 mld zł, z czego 98,6 mld zł na drogi - powiedział wiceprezes BGK Radosław Stępień. Zapowiedział prawdopodobnie jedyną w tym roku emisję obligacji na rzecz KFD, do której być może dojdzie pod koniec II lub w III kwartale.

Zgodnie z projektem "Programu budowy dróg krajowych na lata 2014 – 2023", przygotowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, wydatki z KFD na projekty drogowe w 2015 r. są planowane w wysokości ok. 13 mld zł, a w 2016 r. ok. 22 mld zł. - W latach 2004-2014 praktycznie wszystkie drogi krajowe i autostrady zostały zbudowane z udziałem Banku Gospodarstwa Krajowego. W tym czasie łączne wydatki Krajowego Funduszu Drogowego wyniosły 132,7 mld zł, z czego na drogi trafiło 98,6 mld zł, na obsługę długu Funduszu z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji przez BGK na rzecz KFD - 20,7 mld zł, a na budowę i eksploatację systemu poboru opłat za przejazd oraz wypłaty na rzecz operatorów płatnych odcinków autostrad - 8,5 mld zł - zaznaczył wiceprezes BGK.

Z kieszeni kierowców

Jak podkreślił Stępień, głównym źródłem przychodów KFD jest opłata paliwowa. - W latach 2004–2014 wpływy z niej wyniosły 25 mld zł - mówił. W latach 2006-2014 Fundusz otrzymał ponadto refundacje w wysokości 41,5 mld zł z funduszy UE na projekty drogowe. Wiceprezes BGK poinformował też, że w latach 2005–2014 bank zaciągnął na rzecz KFD kredyty głównie w Europejskim Banku Inwestycyjnym. - Dotychczas w ramach zaciągniętych kredytów uruchomiono pieniądze w wysokości 23,5 mld zł, natomiast z dotychczasowych emisji obligacji udało się pozyskać finansowanie na sumę 30,7 mld zł - tłumaczył. Zapowiedział emisję obligacji na rzecz KFD, prawdopodobnie jedyną w tym roku, na koniec drugiego lub w trzecim kwartale. - Będzie to emisja zagraniczna w euro, zabezpieczona gwarancją Skarbu Państwa o wartości około 500 mln euro i okresie minimum 10 lat. Prawdopodobnie będzie to jedyna emisja przeprowadzona w tym roku na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego - podkreślił Stępień.

Nowe rozdanie

W nowej perspektywie finansowej UE na budowę nowoczesnych dróg rząd chce przeznaczyć 93 mld zł. Pieniądze te będą pochodziły ze środków krajowych i unijnych. Na utrzymanie i zarządzanie drogami w latach 2014-2023, MIR określiło wydatki z budżetu państwa na poziomie ok. 48,7 mld zł.

Z tych pieniędzy mają być finansowane prace przygotowawcze, remonty, utrzymanie i przebudowa dróg, a także przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nadal są prowadzone prace w ramach programu budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. Limit wydatków na ich realizację wynosi 14,5 mld zł. Autostrady A1 Pyrzowice - Częstochowa oraz A2 Warszawa - Mińsk Mazowiecki to jedne z inwestycji, które znalazły się w projekcie "Programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023". Projekt przewiduje ponadto m.in. budowę drogi ekspresowej S3 - Sulechów - Bolków, S5 - Wrocław - Poznań - Bydgoszcz - Nowe Marzy (A1), S6 - Goleniów - Gdańsk, S7 - Gdańsk - Płońsk oraz Warszawa do granicy z woj. małopolskim, S2 - Południowa Obwodnica Warszawy. Pozostałe inwestycje to budowa drogi ekspresowej S8 - Wrocław - Łódź - Warszawa - Białystok, S17 - Warszawa - Lublin, S19 - Lublin - Rzeszów, S51 - Olsztynek - Olsztyn oraz S61 - Ostrów Mazowiecka do granicy państwa w Budzisku. KFD istnieje w strukturach BGK od 2004 r. Zadaniem Funduszu jest gromadzenie i przeznaczanie środków finansowych m.in. na finansowanie budowy i przebudowy dróg krajowych, zarządzanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Od 2009 r. KFD finansuje wszystkie inwestycje drogowe przewidziane w rządowym wieloletnim programie budowy dróg krajowych do 2015 roku.

Autor: mn / Źródło: PAP