Państwo chce lepiej reagować w kryzysie. Tak mają wyglądać zmiany

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP
Najnowsze dane o koronawirusie - statystyki z 2 grudnia
wideo 2/6
Najnowsze dane o koronawirusie - statystyki z 2 grudnia

Będą zmiany dotyczące rezerw strategicznych - wynika z zapowiedzi rządowej ustawy. Jak wskazano, zmiany mają dotyczyć nadzorowania agencji rezerw przez premiera, nowej nazwy, zadań agencji i ich finansowania oraz dystrybucji rezerw.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE

Autorzy projektu w informacjach o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań, opublikowanych w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, napisali, że obecnie obowiązująca ustawa o rezerwach strategicznych nie daje możliwości szybkiego i sprawnego reagowania w obszarze rezerw strategicznych wobec dynamicznego rozwoju sytuacji kryzysowych.

Nowa nazwa

"Przykład pandemii COVID-19 i wywołanych w związku z nią niedoborów asortymentu medycznego jest jedną z przyczyn wskazujących na konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych" - napisano.

"Zmiany te, poczynając od procesu tworzenia rezerw strategicznych w ramach Rządowego Programu Rezerw Strategicznych, jak i poza nim, przez zadania Agencji i ich finansowanie, aż po kwestie związane z dystrybucją rezerw, determinowane są pilną potrzebą lepszego i sprawniejszego reagowania na zagrożenia, zwłaszcza te, które trudno przewidzieć w krótkiej, jak i długiej perspektywie czasu" - dodano.

Istotą rozwiązań, które będą ujęte w projekcie, jest wedle pomysłodawców zmiana obecnej nazwy Agencji Rezerw Materiałowych na Rządową Agencję Rezerw Strategicznych.

"Pozostaje jednocześnie przy formie prawnej agencji wykonawczej w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i przy założeniu kontynuacji działalności obecnej Agencji Rezerw Materiałowych, z uwzględnieniem pogłębionych zmian wynikających z nowych przepisów" - napisano.

Rezerwy będzie nadzorował premier

Według autorów projektu prezes Rady Ministrów stanie się organem bezpośrednio nadzorującym system rezerw strategicznych, co pozwoli na najbardziej skuteczne zarządzanie nimi.

"Jest to uzasadnione, gdyż nawet w dotychczasowym układzie w systemie rezerw znajdują się towary z obszarów właściwości różnych działów administracji rządowej" - stwierdzono.

Twórcy nowych przepisów ocenili, że dzięki wprowadzeniu projektu w życie zostanie ulepszony proces tworzenia rezerw strategicznych w ramach Programu, jak również poza nim, a także ich przechowywania, tak aby lepiej odpowiadały potrzebom bezpieczeństwa RP.

"W tym celu rozszerzono zakres zadań, dla których wsparcia tworzone są rezerwy strategiczne, poprzez dodanie zadania z zakresu realizacji interesów narodowych RP oraz z zakresu udzielania pomocy i wsparcia podmiotom prawa międzynarodowego publicznego" - ocenili autorzy zmian.

W projekcie ma zostać zawarty również postulat stworzenie nowych instytucji prawnych, które dotyczą udostępniania specjalistycznego sprzętu medycznego oraz specjalistycznego sprzętu technicznego, a także możliwości utrzymywania rezerw strategicznych na podstawie nowych rodzajów umów o tzw. pozostawaniu w gotowości zawieranych przez Agencję z określonymi podmiotami w przedmiocie utrzymywania zdolności produkcyjnych lub umów o pozostawaniu w gotowości do świadczenia określonych usług na potrzeby rezerw strategicznych.

"Przewidziane jest również rozwiązanie szczególnego trybu udostępniania rezerw na potrzeby Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego" - napisali twórcy projektu.

Nowe rezerwy

"Utworzone zostaną również rezerwy strategiczne na okres zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub czas wojny oraz w celu zapobiegania, oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nieobjęte Rządowym Programem Rezerw Strategicznych, w zakresie materiałów i surowców niezbędnych do zabezpieczenia realizacji przez przedsiębiorców zadań na okres nie krótszy niż 1 miesiąc produkcji po uruchomieniu programu mobilizacji gospodarki" - dodano.

Zdaniem autorów projektu celem nowych zadań jest rozwiązanie problemów w zakresie wydawania rezerw i dystrybuowania ich w oparciu własne lub wynajęte zdolności logistyczne do odbiorcy końcowego, a także usunięcie wątpliwości interpretacyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Agencji.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to czwarty kwartał 2020 r.

Autor:mp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP