Państwowe spółki pod nowym nadzorem. Kadrami ma zarządzać premier

Z kraju

TVN24 BiSHenryk Kowalczyk o nadzorze nad spółkami SP

Po likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa nadzór merytoryczny nad spółkami Skarbu Państwa trafi do poszczególnych ministrów branżowych, natomiast nadzór nad powoływaniem zarządów i rad nadzorczych spółek znajdzie się w gestii kancelarii premiera - poinformował minister w KPRM Henryk Kowalczyk.

Rząd chce, żeby w przyszłym tygodniu projekt nowego modelu zarządzania spółkami Skarbu Państwa był gotowy. Trafi on następnie do parlamentu. Intencją rządu jest, by do końca 2016 roku projekt został uchwalony. - Pierwszy kwartał 2017 roku to już będzie wdrażanie przyjętych rozwiązań i czas na praktyczną likwidację Ministerstwa Skarbu Państwa - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej po posiedzeniu rządu minister Kowalczyk.

Nadzór Skarbu Państwa

Zgodnie z założeniami, po likwidacji MSP obowiązek nadzoru nad spółkami Skarbu Państwa trafi do poszczególnych ministrów branżowych, co zresztą jest już przeprowadzane od kilku miesięcy, np. w przypadku spółek energetycznych i paliwowych, które z resortu skarbu trafiły pod skrzydła Ministerstwa Energii. - Spółki mają być nadzorowane merytorycznie przez poszczególnych ministrów branżowych. Dodatkowo chcemy zbudować w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ciało, które będzie miało możliwość bezpośredniego nadzoru nad tymi spółkami, ale nadzoru nie merytorycznego, ale bardziej finansowego- powiedział Henryk Kowalczyk.

Dodał, że w ramach tego podmiotu ma być powołana rada ds. spółek, która mogłaby nominować kandydatów do rad nadzorczych i zarządów, żeby "nie było w tych spółkach osób przypadkowych, żeby spełniały one wszelkie kryteria przygotowania merytorycznego".

Rada ds. spółek

Dodał, że trwają dyskusje na temat precyzyjnego kształtu rady ds. spółek. Możliwe, że w jej skład wchodzić będzie 10-12 osób, w tym autorytety ekonomiczne, profesorowie, którzy w sposób obiektywny i merytoryczny będą mogli zweryfikować kandydatów. Planowane zmiany będą obejmować prawie wszystkie spółki Skarbu Państwa, z wyłączeniem dużej grupy spółek (około 200), które znajdują się w likwidacji, przeznaczone są do sprzedaży albo w których Skarb Państwa ma mniejszościowe pakiety akcji (tzw. resztówki). - Te spółki byłyby zgrupowane w oddzielnym podmiocie, może będzie można je włożyć np. do Agencji Rozwoju Przemysłu, żeby nie tworzyć nowego podmiotu. Nie chcemy tych spółek przydzielać poszczególnym ministrom - powiedział minister.

Prokuratoria Generalna

Kowalczyk zapowiedział też "wzmocnienie Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, by spółki wydawały jak najmniej pieniędzy". - By nie było sytuacji, że wydają ogromne miliony na usługi zewnętrznych firm prawniczych - tłumaczył Kowalczyk. Szef komitetu stałego dodał, że rząd przy okazji porządkowania sytuacji w spółkach będzie kontynuował "budowę fundacji narodowej", która będzie zajmować się m.in. wspieraniem kultury, a także chce "uporządkować zasady sponsoringu".

- Wspólnie z ministrem sportu chcemy uporządkować i ucywilizować sponsoring sportowy, który różnie się do tej pory odbywa, wprowadzając taki kodeks dobrych praktyk sponsoringu sportowego - zaznaczył.

Autor: tol//ms / Źródło: PAP Biznes, TVN24