Ulga w składkach dla większych firm. Rząd rozszerza pakiet antykryzysowy

Z kraju

Emilewicz o rozszerzeniu pakietu ankryzysowegotvn24
wideo 2/9

Ze zwolnienia ze składek ZUS będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy zatrudniają od 10 do 49 pracowników, ulga wyniesie 50 procent - zakłada projekt nowelizacji pakietu antykryzysowego, przyjętego we wtorek przez rząd i skierowanego do Sejmu.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Rząd przygotował kolejne rozwiązania zapobiegające skutkom negatywnego oddziaływania pandemii na gospodarkę. Jest to kontynuacja działań zawartych pakiecie ustaw antykryzysowych, które mają wesprzeć przedsiębiorców i pracowników. Jak poinformowała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nowe rozwiązania mają pomóc firmom przetrwać trudny okres oraz zapewnić im bezpieczny powrót do normalnego funkcjonowania na rynku.

Ulgi w składkach dla większych firm

Projekt rozszerza krąg przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych "wakacji składkowych" o firmy zgłaszające do ubezpieczenia do 49 osób.

Chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych.

Firmy te - w zamian za utrzymanie zatrudnienia - będą miały pokrywane obowiązkowe składki w wysokości 50 proc. łącznej kwoty nieopłaconych należności dotyczących składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

- Będzie to ulga oparta o bardzo proste oświadczenie, nad którym pracuje już ZUS. Mamy nadzieję, że (…) wraz z podpisem prezydenta pod ustawą ZUS będzie gotowy udostępnić te świadczenia - powiedziała na konferencji prasowej minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Poza tym, w projekcie zaproponowano objęcie zwolnieniem ze składek wszystkich płatników będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników. Do liczby osób objętych ubezpieczeniami społecznymi nie będą wliczani pracownicy młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego.

Dłuższe "postojowe"

Przewidziano też ponowną wypłatę świadczenia postojowego. Zamiast jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne będzie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie. Rząd będzie mógł podjąć decyzję o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia.

"Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli spełniają określone warunki. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie" - czytamy w uzasadnieniu.

Fundusz gwarancji płynnościowych

Minister Emilewicz zapowiedziała, że w nowym pakiecie znajdzie się też "element płynnościowy", czyli fundusz gwarancji płynnościowych BGK dla dużych i średnich firm. Będzie pozwalał zaciągnąć kredyt gwarantowany do 80 proc. o wartości do 250 mln zł. - Z tego funduszu będzie można także finansować spłatę odsetek od innych kredytów - zaznaczyła.

Wsparcie od ARP

Wsparcie pożyczkowe dla małych firm będzie oferowała Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP). Kapitał ma być skierowany w pierwszej kolejności tam, gdzie jest jego deficyt, przede wszystkim do sektora transportowego zapewniając utrzymanie finansowania leasingowania floty transportowej.

- ARP także będzie udzielać gwarancji i kredytów i będzie się koncentrować przede wszystkim na mniejszych firmach - powiedziała Emilewicz. - Pomoc będzie polegała na udzielaniu przedsiębiorstwom pożyczek z 15-miesięczną karencją w spłacie - dodała.

W uzasadnieniu projektu napisano, że "projektowana ustawa jest dedykowana wszystkim branżom, które poprzez ograniczenie swojej działalności znalazły się w trudnej sytuacji płynnościowej. Przedsiębiorcy ci będą mogli skorzystać z instrumentów finansowych oferowanych przez ARP i jej spółki zależne".

W latach 2015-2019 ARP udzieliła pożyczek w łącznej kwocie prawie 2 mld zł, z czego 120,1 mln zł zostało przeznaczone na pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Inne propozycje

Ponadto, w projekcie znalazł się zasiłek dla rolników objętych kwarantanną w wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia oraz zabezpieczenie przed egzekucją komorniczą środków wypłacanych w ramach pakietu antykryzysowego.

Zaproponowano również wprowadzenie nielimitowanego internetu w ramach dostępu do stron gov.pl i usług medycznych, rozszerzenie świadczeń ochrony miejsc pracy na NGO-sy, szybsza realizacja ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, rozwiązania dla szkół dotyczące sprzętu komputerowego i oprogramowania do pracy zdalnej, wydłużenie terminów administracyjnych i uproszczenia jeśli chodzi o usługi pocztowe.

Ponadto, wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od wielkości, będą mieli możliwość renegocjacji warunków kredytu bankowego (ostateczne rozwiązania będą wynikiem negocjacji stron umowy kredytu).

To nie koniec

Emilewicz zapowiedziała też, że przedstawiane we wtorek propozycje rządu nie są ostatnimi. - Jesteśmy o tym przekonani, że to nie są nasze ostatnie ustawowe słowa (...), jakie dajemy przedsiębiorcom, abyśmy mogli w miarę bezpiecznie przetrwać kryzys z którym się obecnie mierzymy - podkreśliła minister.

Oświadczyła, że resort rozwoju przygotowuje scenariusze "rozmrażania gospodarki". - Nie mówimy o żadnej dacie, tylko o wariantach i kolejności, w jakiej to powinno się odbywać - mówiła. - Wiemy, że powrót do normalności nie nastąpi z dnia na dzień, to nie jest tak, że z dnia na dzień wrócimy do wszystkich naszych nawyków, jakie mieliśmy przed pandemią - dodała.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PAKIECIE ANTYKRYZYSOWYM >

WNIOSKI, KTÓRE TRZEBA WYPEŁNIĆ, BY OTRZYMAĆ POMOC >

Autor: mp/ToL / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: