Bezpieczne podróże samolotem. Wszystko, co muszą wiedzieć pasażerowie

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Branża lotnicza wysyła list do premiera
wideo 2/5
Branża lotnicza wysyła list do premiera

Wybór miejsca przy oknie, rezerwacja możliwie najkrótszych rejsów oraz unikanie przemieszczania na pokładzie samolotu. To tylko część zaleceń dla pasażerów, które mają zwiększyć bezpieczeństwo podróży w trakcie pandemii COVID-19.

W związku z pandemią COVID-19 od połowy marca w Polsce wprowadzony został zakaz międzynarodowych i krajowych lotniczych połączeń pasażerskich. W odniesieniu do lotów krajowych zakaz obowiązywał do 31 maja. Od środy częściowo ma zostać zniesiony zakaz dotyczący rejsów międzynarodowych.

Chociaż nie ma jednego przepisu na to, aby podróż samolotem była w 100 procentach bezpieczna, istnieją rozwiązania, które sprawią, że ryzyko potencjalnego zakażenia koronawirusem będzie mniejsze.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Bezpieczna podróż samolotem

Przy dokonywaniu rezerwacji warto wybrać miejsce przy oknie. Może to bowiem ograniczyć o połowę liczbę osób pozostających w naszym zasięgu. Dodatkowo nie mamy bezpośredniej styczności z osobami, które będą przemieszczały się korytarzem w trakcie trwania lotu.

Po dotarciu na miejsce w samolocie należy unikać zbędnego przemieszczania. Dlatego ważny jest czas trwania rejsu. Zdaniem Kacey Ernst i Palomy Beamer z Uniwersytetu w Arizonie, które zajmują się zdrowiem publicznym, jeżeli mamy taką możliwość lepszym rozwiązaniem będzie wybór kilku krótszych rejsów, zamiast jednego długiego. Zmniejszy się bowiem prawdopodobieństwo skorzystania z toalety, a także skróci czas, gdy jesteśmy narażeni na zakażenie.

Należy przy tym pamiętać, że większość samolotów jest wyposażonych w filtry typu HEPA (High Efficiency Particulate-Air), które zdaniem naukowców usuwają 99,9 procent bakterii i wirusów unoszących się w powietrzu. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2020 roku, przewoźnicy lotniczy mają obowiązek czyszczenia powierzchni statku powietrznego, z którymi pasażer miał styczność – po każdym odcinku lotu z pasażerami. Dodatkowo przewoźnicy muszą dezynfekować samoloty raz na dobę w przypadku wykonywania operacji lotniczych z pasażerami lub po każdej operacji lotniczej z osobą chorą albo z podejrzeniem zakażenia chorobą zakaźną.

Od odprawy, przez kontrolę bezpieczeństwa, aż po wejście na pokład – dotkniemy wielu powierzchni. Dlatego warto mieć ze sobą chusteczki do dezynfekcji powierzchni, takich jak siedzenie, pas bezpieczeństwa oraz rzeczy osobistych. Warto wyposażyć się również w kilka torebek strunowych na rzeczy osobiste, takie jak dowód osobisty. Pozwoli to na dezynfekcję przedmiotów po ich użyciu i umieszczenie w nowej torbie.

Należy również pamiętać o obowiązku noszenia maseczek na pokładzie samolotu. Dotyczy to zarówno pasażerów, jak i stewardes oraz stewardów. Rządowe rozporządzenie przewiduje jednak pewne wyjątki. Z obowiązku zakrywania ust i nosa jest wyłączony personel lotniczy, jeżeli przebywa w kabinie pilota. Jak wyjaśniono, "chodzi o zachowanie możliwości swobodnej komunikacji podczas pilotowania statku powietrznego oraz umożliwienie natychmiastowego nałożenia masek tlenowych w przypadku nagłej dehermetyzacji statku powietrznego". Obowiązek nie dotyczy również dzieci do ukończenia 4. roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia.

Pasażerowie powinni również pamiętać, by myć lub odkażać ręce tak często, jak to możliwe. Kacey Ernst i Paloma Beamer podkreśliły, że chociaż mydło i woda są najskuteczniejsze, to dodatkowe stosowanie środków dezynfekujących jest pomocne do oczyszczenia części, które mogły zostać przez nas pominięte. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów przewoźnicy mają obowiązek zapewnić płyny do dezynfekcji rąk na pokładzie statku powietrznego.

Pomiary temperatury

Pasażerowie są zobowiązani do wypełnienia karty lokalizacji podróżnego przed lądowaniem. Obowiązek dostarczenia oraz odebrania wypełnionych kart spoczywa na personelu pokładowym. Ponadto w samolotach obowiązuje limit 50 procent miejsc. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 maja 2020 roku samolotem można przewozić, w tym samym czasie, "nie więcej pasażerów niż wynosi połowa maksymalnej liczby miejsc przeznaczonych dla pasażerów określonej w dokumentacji technicznej statku powietrznego". Branża lotnicza domaga się jednak zniesienia tego ograniczenia.

Do odwołania wprowadzono także zakaz przemieszczania się samolotami dla pasażera:

- którego temperatura ciała jest równa albo przekracza 38 stopni Celsjusza,

- który nie złożył podczas odprawy oświadczenia o stanie zdrowia według wzoru udostępnionego przez przewoźnika lotniczego,

- który nie przestrzega obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

Zasady bezpieczeństwaULC

To niejedyne zasady bezpieczeństwa. Główny Inspektorat Sanitarny we współpracy z Urzędem Lotnictwa Cywilnego opracował na podstawie wytycznych Agencji Unii Europejskiej do spraw Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) szczegółowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa na krajowych lotniskach i na pokładach samolotów. Ich celem jest ograniczenie ryzyka transmisji SARS-CoV-2.

Chodzi o kontrolne pomiary temperatury przy wejściu do terminali, wstęp tylko dla pasażerów z biletami, a także ograniczenie korzystania z usług i obiektów lotniskowych na przykład z placów zabaw oraz palarni. W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu między pasażerami a pracownikami lotnisk na przykład w punktach informacji, kontroli paszportowej czy odprawy zostały zainstalowane ekrany ochronne.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN