Pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych. Jak złożyć wniosek?

[object Object]
Fala wniosków o pomoc w ramach "tarczy antykryzysowej"Mateusz Kudła | Fakty po południu
wideo 2/2

Osoby niepełnosprawne, które przez epidemię nie mogą korzystać z placówek rehabilitacyjnych, mogą starać się o dofinansowanie opieki w domu. - To wsparcie w wysokości 500 złotych miesięcznie - wskazała w komunikacie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Wsparcie otrzymają niepełnosprawni, którzy z powodu wprowadzenia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii od 9 marca do 4 września 2020 roku utracili możliwość korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 następujących po sobie dni roboczych - wyjaśnia MRPiPS.

500 zł miesięcznie

- To dofinansowanie kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych w wysokości 500 złotych miesięcznie. Pomoc udzielana będzie w ramach programu Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi - mówi cytowana w komunikacie szefowa resortu rodziny.

Wsparcie przyznawane jest na jedną osobę niepełnosprawną, ale nie dłużej niż przez 3 miesiące. W każdym z miesięcy wykazanych we wniosku musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez co najmniej 5 następujących po sobie dni roboczych.

"Przyjmowanie wniosków rozpoczyna się od 10 kwietnia br. Można je składać w trybie ciągłym, ale nie później niż do 4 września br." - informuje MRPiPS. Program realizowany jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego przyznanego w ramach specustawy, której celem jest przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii koronawirusa - podkreśla Maląg.

Kto może otrzymać wsparcie?

Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:

- uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej,

- uczestnikami środowiskowych domów samopomocy,

- podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej,

- podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON,

- uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,

- pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej) dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim,

- pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Jak złożyć wniosek?

Jak informuje MRPiPS, wnioski należy składać poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW).

W przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób - np. elektronicznie, drogą pocztową lub osobiście. W takim przypadku wzór wniosku należy pobrać ze strony Funduszu.

- Zachęcamy do składania wniosków przez system SOW, to dzisiaj najbezpieczniejsze rozwiązanie. Co ważne, nie trzeba mieć profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego – wystarczy założyć konto w systemie - zaznacza minister rodziny.

Resort rodziny podkreśla, że dzięki SOW możliwe jest załatwienie sprawy bez wychodzenia z domu na każdym jej etapie:

- wypełnienie i złożenie wniosku,

- dokonanie ewentualnych uzupełnień,

- uzyskanie informacji o przyznaniu dofinansowania.

Dzięki SOW można złożyć wniosek przez internet również w dzień wolny od pracy, 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, nawet jeśli urząd pracuje tylko zdalnie - zaznaczono w komunikacie.

Dodano, że "w imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób".

Autor: kris / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości