Koronawirus a impreza turystyczna. Kiedy można bezkosztowo zrezygnować z udziału?

Koronawirus a urlop. Czy pracodawca może pytać nas, gdzie się wybieramy?tvn24bis
wideo 2/3

W jakich przypadkach można bezkosztowo zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej? To kwestia, którą w piątkowym komunikacie wyjaśnia Ministerstwo Rozwoju.

Ministerstwo Rozwoju wskazuje, że podróżny może bezkosztowo odstąpić od umowy dotyczącego udziału w imprezie turystycznej, gdy w miejscu, do którego się wybiera odnotowano wiele przypadków zarażenia koronawirusem, loty do tego miejsca nie są realizowane, a taki rodzaj przewozu stanowił istotny element imprezy turystycznej.

"Zwrot poniesionych wpłat można otrzymać również w sytuacji, w której podstawowym elementem imprezy turystycznej jest udział w wydarzeniu kulturalnym (np. wizyta w muzeum) lub imprezie sportowej (np. meczu piłkarskim), które zostały odwołane z powodu odnotowanych przypadków zarażenia koronawirusem" - czytamy.

Resort zaznacza, "podróżny nie może natomiast bezkosztowo odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej wyłącznie z powodu stwierdzonych w miejscu, do którego się wybierał, przypadków zarażenia koronawirusem". Bezkosztowe odstąpienie od umowy oznacza otrzymanie 100 procent zwrotu wpłat. Jednak bez odszkodowania i zadośćuczynienia.

Zwrot kosztów

Ministerstwo przypomina, że zgodnie z ustawą o imprezach turystycznych oraz powiązanych usługach turystycznych zwrot wpłat można otrzymać, jeśli "wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, które mogą znacząco wpłynąć na przewóz podróżnych i realizację imprezy turystycznej w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie". "W przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności podróżny może żądać wyłącznie zwrotu wpłat dokonanych z tytułu imprezy turystycznej" - zaznacza resort. MR dodaje w komunikacie, że zgodnie z definicją zawartą w ustawie przez nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności należy rozumieć sytuację pozostającą poza kontrolą strony powołującej się na taką sytuację, której skutków nie można było uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie rozsądne działania. Aby móc zatem skutecznie odstąpić od umowy o udział w imprezie turystycznej w przypadku nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie należy wykazać, że okoliczności te: mają znaczący wpływ na realizację imprezy turystycznej lub przewóz podróżnych do miejsca docelowego.

Autor: mb / Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości