Sytuacja polskich firm po "odmrożeniu". Dobre informacje dla pracowników

TVN24 Biznes | Z kraju

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes
Wojciech Warski: "testem prawdy" będzie przełom czerwca i lipcaTVN24
wideo 2/5
TVN24Wojciech Warski: "testem prawdy" będzie przełom czerwca i lipca

Prawie jedna piąta badanych przedsiębiorstw zadeklarowała, że powróciła już do sytuacji finansowej sprzed pandemii - wynika z V fali badania kondycji firm przeprowadzonego pod koniec maja przez Polski Instytut Ekonomiczny i Polski Fundusz Rozwoju. Stabilizuje się także sytuacja na rynku pracy, gdzie 5 procent przedsiębiorców planuje redukcję zatrudnienia.

Badanie przeprowadzono w dniach 26-29 maja 2020 roku za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na próbie losowo-kwotowej obejmującej 406 firm, w 4 kategoriach wielkości i 3 sektorach branżowych.

Koronawirus a firmy

Prawie połowa, bo 49 procent, badanych przedsiębiorstw stwierdziła w badaniu, że ich sytuacja finansowa nie uległa zmianie w wyniku "odmrażania" kolejnych gałęzi gospodarki. Jak czytamy w komunikacie, 31 procent firm, przede wszystkim z sektora produkcyjnego, zadeklarowało poprawę ich sytuacji. Dziesięć procent przedsiębiorstw uznaje, że ich sytuacja wręcz się pogorszyła. Są to głównie przedstawiciele branży handlowej.

Z badania wynika, że firmy coraz lepiej oceniają swoją płynność finansową. Odsetek firm, które oceniają swoją płynność finansową jako wystarczającą, aby przetrwać okres powyżej trzech miesięcy, wzrósł do 54 procent na koniec maja. Dla porównania, w połowie kwietnia był to poziom 39 procent. Posiadanie płynności finansowej umożliwiającej działanie powyżej trzech miesięcy deklaruje 70 procent dużych podmiotów.

Subiektywna ocena płynności finansowej przedsiębiorstwaPIE

"Dane z kolejnych badań sektora przedsiębiorstw potwierdzają, że najtrudniejszy moment w gospodarce był w kwietniu, a obecnie następuje stopniowy wzrost aktywności gospodarczej. Najważniejsze są informacje o poprawie stabilności finansowej firm i małej liczbie przedsiębiorstw rozważających zwolnienia pracowników" - ocenił prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys.

Prawie jedna piąta, bo 18 procent firm deklaruje, że ich sytuacja finansowa odbudowała się do stanu sprzed pandemii. Z drugiej strony, 24 procent firm nie jest w stanie określić, kiedy nastąpi pełna odbudowa ich sytuacji finansowej – wskazując terminy dłuższe niż rok.

OGLĄDAJ TVN24 W INTERNECIE NA TVN24 GO

Rynek pracy

Co ważne, firmy coraz częściej planują zwiększenie zatrudnienia. Autorzy badania zwrócili bowiem uwagę, że jeszcze na początku kwietnia aż 28 procent przedsiębiorstw deklarowało redukcję poziomu zatrudnienia, a tylko 2 procent planowało jego zwiększenie. Najnowsze wyniki wskazują, że zwolnienia planuje 5 procent firm, podczas gdy w połowie maja taką potrzebę sygnalizowało jeszcze 8 procent.

Dwukrotnie wzrósł za to odsetek firm chcących zwiększyć liczbę pracowników: z 7 do 14 procent.

Planowane zmiany w liczbie pracownikówPIE

Z badania wynika, że 86 procent przedsiębiorców nie dokonało żadnych zmian kadrowych w maju br. Dziesięć procent zmniejszyło zaś liczbę zatrudnionych. Redukcje zatrudnienia najczęściej miały miejsce w dużych firmach - 14 procent oraz w firmach usługowych - 11 procent, i produkcyjnych - 10 procent. Ponad połowa, bo 56 procent dokonanych redukcji dotyczyło zmniejszenia załogi o nie więcej niż 10 procent liczby pracowników.

Systematycznie maleje także odsetek firm deklarujących obniżenie wynagrodzeń pracowników. W pierwszej fali badania taką potrzebę wskazała połowa ankietowanych firm. Tymczasem teraz udział przedsiębiorstw planujących utrzymanie dotychczasowego poziomu wynagrodzeń wzrósł z 36 procent na początku kwietnia do 78 procent na koniec maja. Obniżki planuje 9 procent firm.

"Postępujące odmrażanie gospodarki wpływa na sytuację na rynku pracy, co widać w systematycznie spadającym odsetku firm planujących redukcję zatrudnienia czy obniżki wynagrodzeń" - wskazał zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego Andrzej Kubisiak. "Jednocześnie wiele firm wdrożyło we wcześniejszych miesiącach procesy zwolnień i redukcji płac. W maju jedna na 10 firm dokonała zwolnień, po tym, jak 12 procent firm zastosowało taką strategię w kwietniu. Co więcej, w ubiegłym miesiącu 14 procent firm obniżało wynagrodzenia pracowników, po tym, jak na koniec kwietna takie działania deklarowało 19 procent badanych firm - wyjaśnił.

Autor:mb

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: TVN

Tagi:
Raporty: