Kopacz obiecuje: chcę wyeliminować umowy śmieciowe

Z kraju


W programie PO znajdzie się skuteczny sposób rozwiązania kwestii tzw. umów śmieciowych - zapewniła w poniedziałek premier Ewa Kopacz. Jak powiedziała, rozwiązanie będzie się wiązało ze stażem pracy.

Premier przyjechała w poniedziałek do Katowic, gdzie we wtorek odbędzie się wyjazdowe posiedzenie rządu, na którym ma zostać przyjęty tzw. program dla Śląska. Po przyjeździe szefowa rządu m.in. spotkała się z przedstawicielami central górniczych związków zawodowych. Na briefingu po tym spotkaniu została zapytana m.in., kiedy zlikwidowane zostaną tzw. umowy śmieciowe. - To PO wykonała kawał dobrej roboty - już w tej chwili ozusowaliśmy umowy śmieciowe - czyli pierwszy krok zrobiliśmy - powiedziała Kopacz. Poinformowała, że jej pomysł w sprawie umów śmieciowych, który "zawarty będzie w programie Platformy Obywatelskiej, będzie powiązany nie z pracodawcą, ale ze stażem pracy".

Skuteczna walka

- Chcę wyeliminować umowy śmieciowe. Ale nie chcę wylać dziecka z kąpielą. To nie chodzi o to, żeby dzisiaj jednym, głównym cięciem również pozbawić ludzi pracy. Wszystko musi odbywać się płynnie, ale proszę mi uwierzyć, tu publicznie deklaruję, (...) że w moim programie znajdzie się rozwiązanie dla skutecznej walki z umowami śmieciowymi - powiedziała Kopacz. Na mocy uchwalonej w październiku ub.r. ustawy, od 1 stycznia 2016 r. obowiązkowe stanie się odprowadzanie składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Od 1 stycznia 2015 r. ozusowane są dochody członków rad nadzorczych. Uchwalone jesienią ub.r. zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych uniemożliwiają też zawieranie podwójnych umów, w taki sposób, aby unikać ozusowania. Dotychczas unikanie płacenia składek było możliwe przy zawarciu dwóch umów - jednej na niską kwotę, od której odprowadzana była niska składka i drugiej, z wyższą kwotą, która nie była oskładkowana. Program PO ma być gotowy na początku września, a przedtem skonsultowany z obywatelami. Szczegółowe propozycje programowe PO przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi opracować ma specjalny zespół powołany w czerwcu. Niektóre z elementów nowego programu PO przedstawione zostały na czerwcowej konwencji partii. Są to: wzrost płacy minimalnej, rozwiązanie problemu umów śmieciowych, budżety obywatelskie na każdym szczeblu samorządu.

Autor: km / Źródło: PAP