Kontrole drogowe po nowemu. Zmiany weszły w życie

[object Object]
Kontrole drogowe po nowemutvn24
wideo 2/7

Dziś weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego. - Zawarliśmy w nim nowe obowiązki i uprawnienia kierowców aut oraz kontrolujących. Jednocześnie doprecyzowaliśmy istniejące w tym zakresie przepisy - podkreślił Mariusz Kamiński, szef MSWiA. - Zależy nam na podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach - dodał.

Ministerstwo wskazało w komunikacie, że głównym celem zmian jest doprecyzowanie dotychczasowych procedur działania na przykład policji.

Kontrole drogowe po nowemu

Dotyczy to między innymi kwestii miejsc postoju pojazdów organów kontroli ruchu drogowego w czasie kontroli. Teraz podczas prowadzenia działań kontrolnych dopuszcza się postój radiowozu w miejscu, gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Od czwartku w przypadku zastrzeżeń po wstępnej kontroli technicznej samochodu ciężarowego lub autobusu jest możliwość skierowania pojazdu na bardziej szczegółowe badania. Według ministerstwa, pomoże to wyeliminować z dróg niesprawne samochody.

Kto może zatrzymać samochód

Rozporządzenie rozszerzyło katalog możliwości wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. Policjant może to zrobić, jeśli na przykład kierowca zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego. Po zmianach, w sytuacji przeprowadzania tak zwanych szybkich testów trzeźwości, policjant w mundurze nie musi legitymować się każdemu kierowcy. Zawarte w rozporządzeniu nowe regulacje dotyczą ponadto zrywania plomb w celu kontroli przewożonych odpadów. W razie wątpliwości co do przewożonego ładunku kontrolującemu wolno zerwać plombę zabezpieczającą. Przepisy określają także warunki wykonywania kontroli transportu odpadów przez inspektorów Inspekcji Ochrony Środowiska oraz procedury dotyczące kontroli pojazdów służb specjalnych. Od czwartku do kontroli, tak jak obecnie, zatrzymać kierowców mogą: policjanci, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celno-Skarbowej, straży gminnych, straży leśnych oraz straży parku, jak również osoby działające w imieniu zarządcy drogi w obecności policjanta lub inspektora. Nowym uprawnionym do kontroli w zakresie transportu odpadów (w obecności wybranych uprawnionych, na przykład policjanta) są inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Rozporządzenie określa też nowe uprawnienie funkcjonariuszy, które zacznie obowiązywać od 1 stycznia. "Policjant, a także inspektor Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusz Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej oraz Służby Celno-Skarbowej, podczas kontroli drogowej, mogą sprawdzić przebieg zarówno zatrzymanego do kontroli pojazdu, jak i pojazdu przewożonego na przykład na lawecie" - czytamy w komunikacie. Aktualny przebieg zostanie wpisany do Centralnej Ewidencji Pojazdów.

MSWiA poinformowało, że konieczność wydania rozporządzenia wynikała z dostosowania przepisów do ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym. Ustawa wdrożyła do prawa krajowego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczącą drogowej kontroli technicznej pojazdów użytkowych.

Autor: mb / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvn24

Pozostałe wiadomości