Z kraju

Konstytucja Biznesu przyjęta przez rząd. Sześć rzeczy, które musisz wiedzieć

Z kraju

[object Object]
Morawiecki zaprezentował "Konstytucję dla biznesu"
wideo 2/2

Zasada, że co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone; działalność nierejestrowa; ulga na start dla początkujących przedsiębiorców; powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców; osobna ustawa dla inwestorów zagranicznych - to najważniejsze założenia Konstytucji Biznesu, którą we wtorek przyjął rząd.

Konstytucja Biznesu to pakiet pięciu projektów ustaw dot. zmian w prawie gospodarczym, ogłoszona przed rokiem, podczas Kongresu 590 w Rzeszowie, przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Ma ona przynieść istotną zmianę w funkcjonowaniu przedsiębiorców i poprawić jakość relacji między biznesem a administracją. Najobszerniejszym z projektów składających się na Konstytucję jest projekt Prawa przedsiębiorców. Ma ono ustalać podstawowe zasady prawne odnoszące się do przedsiębiorców, w tym zasady: wolności działalności gospodarczej ("co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone"), domniemania uczciwości przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji przepisów (in dubio pro libertate), rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy, proporcjonalności, a także bezstronności i równego traktowania.

Kolejne zasady w odniesieniu do przedsiębiorców mają dotyczyć: pewności prawa, uczciwej konkurencji oraz poszanowania dobrych obyczajów i słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, profesjonalizmu i odpowiednich kwalifikacji, udzielania informacji, współdziałania organów oraz szybkości działania.

1. Działalność nierejestrowana

Prawo przedsiębiorców wprowadzi pojęcie działalności nierejestrowej - działalności na najmniejszą skalę (przychody miesięczne do 50 proc. minimalnego wynagrodzenia), która nie będzie uznawana za działalność gospodarczą i nie będzie podlegać rejestracji w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Ma ona dotyczyć zwłaszcza drobnego handlu, dorywczo świadczonych usług (np. sporadycznie udzielanych korepetycji) i urzeczywistniać zasadę wolności działalności gospodarczej.

2. Zniknie REGON

Konstytucja zniesie obowiązek posługiwania się przez przedsiębiorców numerem REGON w relacjach z urzędami – przedsiębiorca w kontaktach z dużą częścią urzędów będzie miał obowiązek posługiwania się wyłącznie numerem NIP i to ten numer będzie służył tym urzędom do jego identyfikacji. Numer REGON dla przedsiębiorców będzie stopniowo wycofywany z obrotu.

3. Ulga na start

Innym rozwiązaniem ustawy ma być "ulga na start" - zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców przez pierwsze sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W ocenie Ministerstwa Rozwoju ma to być zachęta do podejmowania pierwszej działalności gospodarczej.

4. Zawieszenie działalności

Przewidziano uelastycznienie instytucji zawieszenia działalności gospodarczej – chodzi m.in. o możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo lub też na dowolny okres wskazany przez przedsiębiorcę wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

5. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Konstytucja Biznesu przewiduje też utworzenie instytucji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Planowany jest on jako organ interwencyjny w sprawach, gdzie naruszane są prawa przedsiębiorców. W przypadku skomplikowanych, niejednoznacznych przepisów, na wniosek Rzecznika urzędy mają być zobowiązane do wydawania "objaśnień przepisów". Rzecznik ma m.in. prowadzić mediacje między przedsiębiorcami a organami administracji i opiniować akty prawne dotyczące przedsiębiorców (jego opinia do projektu ustawy ma "towarzyszyć" projektowi na każdym etapie procesu legislacyjnego).

6. Od kiedy?

Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących "ulgi na start", które zaczną obowiązywać 31 marca 2018 r." - podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Autor: msz/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Tagi:
Raporty:
Pozostałe wiadomości