Polacy coraz więcej i chętniej kupują. A przedsiębiorcy chcą inwestować

Z kraju

ShutterstockNastroje konsumenckie poprawiły się w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Przedsiębiorcy także oceniają koiunkturę pozytywnie

W listopadzie 2015 r. bieżące i przyszłe nastroje konsumenckie zdecydowanie poprawiły się w porównaniu z poprzednim miesiącem. Dyrektorzy przedsiębiorstw także zgłaszają pozytywne oceny koniunktury - podał w piątek GUS, prezentując dane dotyczące koniunktury w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w listopadzie 2015 roku.

Dla obu wskaźników - zarówno nastrojów przyszłych, jak i bieżących - są to wartości najwyższe od 2008 roku - zauważył GUS.

"Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej wzrósł o 5,5 p. proc. i ukształtował się na poziomie -3,9" - podał urząd w komunikacie..

Lepiej niż w zeszłym miesiącu

Większość składowych wskaźnika znacznie poprawiła się w porównaniu do poprzedniego miesiąca - zaznaczył GUS. Najbardziej wzrosła wartość wskaźników opisujących przyszłą i bieżącą sytuację ekonomiczną kraju (wzrost odpowiednio o 10,7 i 8,7 p. proc.) oraz przyszłą i obecną sytuację finansową gospodarstwa domowego (wzrost odpowiednio o 6,5 i 2,3 p. proc.) - stwierdził urząd. "Na podobnym poziomie pozostała ocena dotycząca możliwości obecnego dokonywania ważnych zakupów (spadek o 0,7 p. proc.)" - głosi komunikat. W porównaniu do listopada 2014 roku, poinformował GUS, obecna wartość BWUK jest wyższa o 11,0 p. proc. GUS wskazał także, że wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej poprawił się o 6,7 p. proc. i ukształtował się na poziomie -8,3.

Przewaga optymistów nad pesymistami

"Również w przypadku WWUK, wartość większości składowych wyraźnie wzrosła – najbardziej dla ocen dotyczących przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju oraz przyszłego poziomu bezrobocia (wzrost odpowiednio o 10,7 i 10,1 p. proc.). Warto podkreślić, że wartość wskaźnika odnoszącego się do przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego wzrosła do poziomu 2,6, co oznacza przewagę optymistów nad pesymistami" - czytamy w komunikacie GUS. W listopadzie br. WWUK osiągnął wartość o 13,9 p. proc. wyższą, niż w analogicznym miesiącu 2014 r. - dodał urząd.

Lepsze nastroje także wśród przedsiębiorców

Największymi optymistami są przedstawiciele finansów i ubezpieczeń, a największymi pesymistami przedsiębiorcy budowlani i hotelarze - dodaje GUS. Jednostki z sekcji przetwórstwo przemysłowe od stycznia zeszłego roku (z wyjątkiem grudnia 2014 r.) oceniają koniunkturę optymistycznie, w ostatnich trzech miesiącach – nieznacznie pozytywnie - informuje urząd. "Podmioty prowadzące działalność w zakresie budownictwa od września 2015 r. formułują coraz bardziej pesymistyczne opinie na temat koniunktury, ale oceny z listopada są mniej negatywne od zgłaszanych w analogicznym miesiącu poprzednich czterech lat" - głosi komunikat urzędu. GUS dodaje, że od początku ubiegłego roku opinie dotyczące koniunktury handlu hurtowego są pozytywne, w listopadzie 2015 r. – nieco gorsze niż przed miesiącem, ale lepsze od zgłaszanych w listopadzie w poprzednich czterech latach. "Oceny z zakresu handlu detalicznego są od marca 2015 r. korzystne, od sierpnia do listopada utrzymują się na zbliżonym poziomie, wyższym od odnotowanego w analogicznych miesiącach ostatnich siedmiu lat" - czytamy w komunikacie.

Transport dość pozytywnie, gastronomia raczej pesymistycznie

Z kolei firmy należące do sekcji transport i gospodarka magazynowa, zaznacza GUS, od lutego 2015 r. oceniają koniunkturę gospodarczą optymistycznie, w listopadzie – nieco gorzej niż w październiku, choć lepiej niż w analogicznym miesiącu ostatnich siedmiu lat. Opinie formułowane przez przedsiębiorców zajmujących się zakwaterowaniem i gastronomią są natomiast pesymistyczne, zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem, ale mniej niekorzystne niż w listopadzie ostatnich sześciu lat - dodaje urząd. "Od początku ubiegłego roku utrzymują się korzystne oceny koniunktury zgłaszane przez dyrektorów jednostek prowadzących działalność w zakresie sekcji informacja i komunikacja" - głosi komunikat. "Najbardziej optymistyczne opinie spośród badanych rodzajów działalności, nieznacznie lepsze od sygnalizowanych przed miesiącem, formułują jednostki należące do sekcji finanse i ubezpieczenia" - oświadcza GUS.

Autor: ag / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock