Z kraju

Projekt ustawy Rodzina 500 plus przyjęty. "Rozstrzygnęliśmy wszystkie uwagi"

Z kraju

TVN24 BiSProjekt ustawy Rodzina 500 plus przyjęty. "Rozstrzygnęliśmy wszystkie uwagi"

- Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zostanie on skierowany pod obrady Rady Ministrów. Mamy nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu zostanie przyjęty i skierowany do prac parlamentarnych - ogłosił na czwartkowej konferencji Henryk Kowalczyk, przewodniczący KSRM. - Kluczowe elementy projektu Rodzina 500 plus nie zostały zmienione po uzgodnieniach i konsultacjach społecznych - zapewniła szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska.

Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt ustawy wprowadzającej program 500 plus. - Rozstrzygnęliśmy wszystkie uwagi zgłoszone do projektu. Środki finansowe na realizację tego programu są zabezpieczone - powiedział na konferencji prasowej Kowalczyk.

- Po etapie uzgodnień i konsultacji społecznych projekt został dzisiaj uzgodniony na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Kluczowe elementy projektu, najistotniejsze dla rodzin, które oczekują już na wypłatę świadczenia, nie zostały w żaden sposób zmienione - podkreśliła Rafalska na konferencji prasowej.

Po konsultacjach

Jak mówiła Rafalska, dotyczą one progu dochodowego przy pierwszym dziecku. - Został on utrzymany na poziomie 800 zł i 1200 zł - w sytuacji, w której w rodzinie występuje niepełnosprawne dziecko - przypomniała minister rodziny. - Drugie i każde kolejne dziecko - bez testu dochodowego, do ukończenia 18 roku życia. To są te kluczowe elementy projektu - zaznaczyła.

Program ma zacząć działać od 1 kwietnia. Minister finansów Paweł Szałamacha zapewnił, że wypłata świadczenia "nie opóźni się", a w budżecie "nie zabraknie pieniędzy". Wcześniej minister odpowiedzialny za finanse państwa był bardziej sceptyczny.

Uwagi ministerstwa finansów

W czwartek na stronie rządowego Centrum Legislacji opublikowano opinię Ministerstwa Finansów, w której resort pisze, że nie może pozytywnie zaopiniować projektu Rodzina 500 plus.

Głównym powodem jest "znaczący wzrost wydatków budżetu państwa". MF wskazuje też, że zwiększenie świadczeń może mieć "negatywny wpływ na podaż pracy", czyli część rodziców może zrezygnować z pracy w związku ze zwiększeniem "transferów pieniężnych do rodzin". Jak mówił Szałamacha, "naturalną koleją rzeczy jest, że jeżeli jest głęboka regulacja społeczna, ministerstwa składają uwagi". - Ja takie uwagi składałem od samego początku, dbając o optymalny kształty rozwiązania - dodał. - Dzisiaj rano takie uwagi zostały złożone, cała lista. Podczas Komitetu Stałego następuje dyskusja, część uwag została przyjęta, część oddalona z tej długiej listy, m.in. uwagi dotyczące prowizji, wymiany danych osobowych i szczegółowych innych kwestii technicznych, które tam poruszaliśmy - mówił szef MF.

Zadanie dla samorządów

- Na wcześniejszym etapie wprowadzono rodziny zastępcze, spokrewnione i niespokrewnione, które będą również otrzymywały świadczenie - poinformowała Rafalska.

Podkreśliła, że udało się osiągnąć kompromis ws. finansowania tego zadania przez samorządy, czyli prowizji dla nich za organizowanie wypłat.

- Osiągnęliśmy kompromis w finansowaniu tego zadania, które będzie wykonywane przez samorządy. A więc prowizji dla samorządów, które będą realizowały wypłatę. W pierwszym roku będzie to prowizja 2-procentowa, w 2017 roku i kolejnych latach prowizja będzie 1,5-procentowa. Jest to niezłe finansowanie zadania zleconego - stwierdziła minister rodziny.

Została również uwzględniona oczekiwana przez samorząd terytorialny możliwość zastosowania tzw. promesy. - Samorząd tydzień po wejściu ustawy będzie miał uruchomione środki na zorganizowanie wypłat - poinformowała minister Rafalska.

Założenia programu

Sztandarowa obietnica Prawa i Sprawiedliwości zakłada przekazywanie nieopodatkowanych 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, bez dodatkowych warunków.

Rodziny o niskich dochodach otrzymać mają wsparcie także na pierwsze dziecko.

W piątek zakończyły się konsultacje w sprawie programu, które minister rodziny, pracy i polityki społecznej i wiceministrowie prowadzili w regionach. W spotkaniach brali udział przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych i innych podmiotów zainteresowanych programem.

Autor: mb/gry//km / Źródło: TVN24 BiS, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Biznes i Świat

Raporty:
Pozostałe wiadomości