Postulaty rodziców osób z niepełnosprawnością

Z kraju

Rafalska: do końca września strategia na rzecz osób niepełnosprawnychTVN24 BiS
wideo 2/3

Postulaty rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych protestujących w Sejmie na piśmie przedstawił Komitet #Jesteśmy!.

Rodzice osób niepełnosprawnych protestują w Sejmie od środy. Domagają się wprowadzenia m.in. dodatku rehabilitacyjnego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia. Zwrócili się w tej sprawie do prezydenta, premiera oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

W piątek z protestującymi spotkał się prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Prezydent zapowiedział, że zostanie przygotowany projekt ustawy realizujący postulaty protestujących i poprosił o ich spisanie.

W odpowiedzi na tę prośbę prezydenta Społeczny Komitet Rodziców i Opiekunów Dzieci i Dorosłych z Niepełnosprawnością #Jesteśmy! zebrał propozycję w jednym dokumencie.

Postulaty

W deklaracji komitetu znalazły się dwie grupy postulatów. Pierwsza z nich dotyczy osób z niepełnosprawnością, a druga – rodziców i opiekunów takich osób.

Postulaty dotyczące osób niepełnosprawnych ujęto w 34 punktach. Część dotycząca rodziców i opiekunów obejmuje 11 punktów. Jak podkreślono w komunikacie, jest to tyko część żądań, których domaga się organizacja.

Komitet postuluje m.in. oddzielenie świadczeń z tytułu niepełnosprawności od świadczeń socjalnych oraz podwyższenia renty socjalnej do równowartości minimum socjalnego. Kolejnymi postulatami są waloryzacja zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego oraz zrównanie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością nabytą.

Rodzice żądają też co najmniej jednego turnusu rehabilitacyjnego rocznie i dostępu do rehabilitacji w miejscu zamieszkania.

Wśród postulatów znalazły się też życzenia niefinansowe, jak "prawo do aktywności zawodowej wykluczającej dyskryminację i stereotypy" czy "prawo do godnej opieki zdrowotnej oraz rodzicielstwa".

Jeżeli chodzi o postulaty dot. rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością, to komitet domaga się m.in. zniesienia zakazu pracy zarobkowej dla osób otrzymujących świadczenie w związku ze sprawowaniem opieki długoterminowej czy ogólnie ujednolicenie systemu świadczeń pieniężnych dla opiekunów.

Jak podkreślono w komunikacie, celem tej organizacji jest powstanie ustawy, która będzie zabezpieczała interesy osób niepełnosprawnych.

CZYTAJ WSZYSTKIE POSTULATY

Autor: ps / Źródło: tvn24bis.pl, PAP