Komisja kultury za sprawozdaniem z działalności KRRiT. Z abonamentu 750 mln złotych

Z kraju

Shutterstock Komisja zarekomendowała Sejmowi przyjęcie sprawozdania z działalności KRRiT

Komisja kultury zarekomendowała Sejmowi przyjęcie sprawozdania z działalności KRRiT za 2014 r. Wynika z niego, że Rada w ub.r. przekazała nadawcom publicznym 750 mln zł abonamentu, angażowała się też m.in. w prace nad nowym sposobem finansowania tych mediów.

- W ubiegłym roku Rada przyjęła 527 uchwał głównie o prowadzonych postępowaniach koncesyjnych. Do budżetu odprowadzono prawie 28 mln zł. Nadawcom publicznym Rada przekazała na realizację zadań uzgodnionych w planach programowych 750 mln zł wpływów abonamentowych, TVP otrzymała 444 mln, Polskie Radio 164 mln, rozgłośnie regionalne 142 mln zł. Były to kwoty największe od 2008 r. - mówił podczas czwartkowego posiedzenia komisji przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jan Dworak.

Działania ustawowe

Jak relacjonował, Rada angażowała się w działania związane z ustawą deregulacyjną. - Do najważniejszych zmian należy m.in. konieczność stworzenia warunków do działania mediów obywatelskich i lokalnych, ustalenia zasad nadawania ważnych wydarzeń z gwarancją transmisji w kanałach niekodowanych czy poprawa systemu ochrony małoletnich przed skutkami reklamy. Są też w tym projekcie sprawy dotyczące mediów publicznych - usprawnienie wyboru uzupełniającego do rad nadzorczych czy wyeliminowanie łączenia stanowisk w różnych gremiach spółek mediów publicznych - wyliczał Dworak.

Drugim aktem prawnym, nad którym prace są zaawansowane - jak mówił - jest projekt zakładający wdrożenie zasad pomocy publicznej i dostosowanie działań Rady do komunikatów Komisji Europejskiej w sprawie finansowania mediów publicznych. - Projekt zmierza do sprecyzowania pojęcia misji publicznej, konkretyzacji zadań mediów publicznych oraz określania zasad nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem i rozliczaniem środków publicznych. Przewiduje się wprowadzenie tzw. karty powinności określającej przede wszystkim warunki działalności nadawców - powiedział przewodniczący Rady.

Finansowanie po nowemu

W jego ocenie trzecim aktem prawnym niezbędnym dla właściwego funkcjonowania mediów jest nowy sposób finansowania mediów publicznych i wprowadzenie powszechnie obowiązującej stawki audiowizualnej. - Rada jest krytycznie nastawiona wobec obowiązującego systemu finansowania tych mediów. Wielokrotnie zwracała uwagę na konieczność modernizacji systemu dla wprowadzenia powszechności płacenia abonamentu, którego wysokość nie będzie obciążeniem dla gospodarstw domowych, a mediom publicznym zapewni wystarczające finansowanie - podkreślił.

Zaznaczył, że Rada włączyła się w działania mające na celu wprowadzenie powszechnej składki audiowizualnej. - Wnioski z nich płynące pozwalają na wprowadzenie nowego prawa regulującego sposób finansowania mediów publicznych. Podstawową zasadą miałoby być wykorzystanie jako wiarygodnego źródła danych baz m.in. PESEL. Płatnikiem składki byłaby zaś osoba uzyskująca dochód podlegający opodatkowaniu - mówił Dworak.

- Kolejnym ważnym zadaniem jest przegląd europejskiej dyrektywy audiowizualnej. Komisja Europejska dokonała analizy skutków jej wdrożenia w obszarach - ochrona małoletnich w mediach, ograniczenia w nadawaniu przekazów handlowych, warunki rozpowszechniania programów skierowanych do odbiorców w więcej niż jednym z państw członkowskich i promocja produkcji europejskich. Efektem prac mają być zmiany w europejskim prawie audiowizualnym - powiedział przewodniczący Rady.

Praca po nowemu

Jak dodał, Rada podejmowała też działania zmierzające do stabilizacji kadrowej i profesjonalizacji pracy organów doradczych mediów publicznych. Poinformował też o zakończeniu procesu cyfryzacji telewizji i prowadzeniu cyfryzacji radia.

- Od 2013 r. Rada posiada uprawnienia w zakresie regulowania nadania audiowizualnych usług medialnych na żądanie. W 2014 r. po raz pierwszy przeprowadziła analizy programowe VOD m.in. w kwestii problemu zabezpieczeń dostępu dzieci do treści niepożądanych w tym pornograficznych. Rada brała udział w powstaniu kodeksu dobrych praktyk określającego zasady ochrony małoletnich - mówił Dworak.

Przypomniał, że w 2014 r. odbyły się dwie kampanie wyborcze. - Rada objęła monitoringiem telewizyjne audycje publicystyczne i informacyjne w zakresie ekspozycji polityków z różnych środowisk. Audycje analizowano też pod względem jakościowym m.in. pluralizmu, wyważenia i bezstronności - powiedział.

W odpowiedzi na pytania o emisję promującego związki partnerskie spotu "Najbliżsi obcy", który w ocenie posłanki Anny Sobeckiej (PiS) "promuje związki homoseksualne" podkreślił, że Rada nie zajmuje się "cenzurą prewencyjną" i w jej ocenie spot nie naruszył wartości chrześcijańskich, ani zapisów ustawy o radiofonii i telewizji.

Indagowany w kwestii ochrony małoletnich przed nieodpowiednimi treściami podkreślił, że Rada dba o nią m.in. nakładając kary na nadawców, którzy nie przestrzegają np. zasad właściwego określania wiekowego programów czy nadawania ich o nieodpowiedniej porze.

Komisja zarekomendowała Sejmowi przyjęcie sprawozdania z działalności KRRiT. Stanowisko przedstawi poseł Jerzy Fedorowicz (PO).

Autor: mn / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock