Z kraju

Rządowy program nie dopisał. Będzie kolejny nabór i możliwe zmiany

Z kraju

[object Object]
Elżbieta Rafalska o programie Opieka 75 plustvn24bis
wideo 2/5

Będzie kolejny nabór wniosków na dofinansowanie usług opiekuńczych z programu Opieka 75 plus - zapowiedziała wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska. Wszystko dlatego, że niewiele małych gmin zgłosiło się dotychczas o wsparcie.

Wiceminister wyjaśniała, że kolejny nabór spowodowany jest tym, że stosunkowo niewiele samorządów zgłosiło się dotychczas o wsparcie. Jak podkreśliła, było to ok. 40 proc. gmin, które były uprawnione do skorzystania programu.

- Chcemy jeszcze w tym tygodniu wystąpić do wojewodów z zapowiedzią, że ponownie ogłosimy nabór do projektów. Najpierw wyślemy pismo zapowiadające, żeby gminy mogły się przygotować, potem kolejny nabór wniosków - powiedziała dziennikarzom Bojanowska. Zwróciła uwagę, że ministerstwo rozważa, aby o pieniądze z programu mogły starać się także samorządy powyżej 20 tys. mieszkańców. - Do tej pory mogły z tego korzystać samorządy do 20 tys. mieszkańców. Myślimy o podwyższeniu tej granicy - mówiła Bojanowska.

Założenia programu

Dzięki Programowi Opieka 75 plus w małych gminach ma być więcej godzin usług opiekuńczych dla tych seniorów, którzy już z nich korzystają. Zwiększyć się ma także krąg odbiorców takich usług dla osób samotnych i starszych w wieku powyżej 75. roku życia. Na program w pierwszej edycji przeznaczono ok. 57 mln zł. Resort rodziny, pracy i polityki społecznej szacował, że wsparciem z programu mogło być objętych 13,5 tys. seniorów.

Program Opieka 75 plus jest adresowany do małych gmin. Na wsparcie mogą liczyć jednak tylko te samorządy, które świadczą usługi opiekuńcze samodzielnie. Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone z jednej strony na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych u osób, które już korzystają z takich usług lub korzystały z nich w ostatnim roku, a z drugiej – na dofinansowanie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, które dotychczas ich nie otrzymywały.

Usługi opiekuńcze

MRPiPS zwróciło uwagę, że każdego roku jest obserwowany wzrost liczby osób korzystających z usług opiekuńczych. W 2016 roku, w stosunku do roku poprzedniego w gminach wiejskich, miejskich oraz miejsko-wiejskich liczba osób, które korzystały z usług opiekuńczych, wzrosła o ok. 7 proc. W 2015 roku było to 88 096 osób, a rok później już 94 209 osób. Pomimo tego resort podkreślił, że w około 430 gminach (17 proc. gmin) w ogóle nie są świadczone usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty:
Pozostałe wiadomości