Przegląd prasy. Ponad sto tysięcy kobiet zrezygnowało z pracy z powodu 500 plus

Z kraju

Borys-Szopa: wypłaty 500 plus będą w miarę możliwości jak najszybciejtvn24
wideo 2/35

Instytut Badań Strukturalnych przyjrzał się, jak 500 plus wpłynęło na sytuację kobiet na rynku pracy. Z najnowszej analizy wynika, że 103 tysiące kobiet z rodzin, które pobierały świadczenie, było nieaktywnych zawodowo.

Eksperci IBS sprawdzali, w jaki sposób zachowywały się kobiety na rynku pracy przed i po wprowadzeniu programu Rodzina 500 plus. Z przeprowadzonych analiz wynika, że od kiedy państwo zaczęło wypłacać świadczenie, aktywność zawodowa matek zmalała.

Matki rezygnują z pracy

Jak już wcześniej informowaliśmy, w drugiej połowie 2016 roku przestało pracować lub szukać pracy nawet 55 tys. kobiet.

Z najnowszych danych wynika, że od lipca 2016 roku do czerwca 2017 roku decyzję o wycofaniu się z rynku pracy podjęło już 103 tys. kobiet – informuje "Gazeta Wyborcza".

"Gdyby nie 500 plus, wskaźnik zatrudnienia kobiet z dziećmi byłby o 2 do 3 punktów procentowych wyższy" – wskazuje, cytowana przez "Dziennik Gazetę Prawną", dr Iga Magda z Instytutu Badan Strukturalnych.

Wpływ 500 plus na aktywność zawodową kobiet widać najsilniej wśród kobiet słabo wykształconych i mieszkających w mniejszych miastach (od 20 do 100 tys. mieszkańców).

Pensja nie równoważy kosztów

Dlaczego kobiety odchodzą z pracy?

- Decyzje te najczęściej są racjonalne ekonomicznie. Grupie kobiet nie opłaca się podejmować pracy, najczęściej za minimalną pensję. To za mało w porównaniu do kosztów podjęcia zatrudnienia, zwłaszcza kiedy mówimy o matkach małych dzieci, co często wiąże się z opłaceniem opieki nad dziećmi. Takie kobiety stają przed wyborem, dojeżdżać do pracy np. 30 kilometrów w sytuacji, kiedy w rodzinnej miejscowości nie ma żłobka, a babcia jest coraz starsza i coraz trudniej jej zaopiekować się dzieckiem. Pensja często nie równoważy tych kosztów. Wyniki naszych badań pokazują, że decyzję o odejściu z rynku pracy podjęły przede wszystkim kobiety słabiej wykształcone i gorzej zarabiające – mówiła nam w listopadzie ubiegłego roku Iga Magda z Instytutu Badań Strukturalnych.

Najnowsze dane potwierdzają tę zależność. Po porównaniu nowych danych z poprzednimi wynikami badań, okazało się, że efekt dezaktywizacji zaczął występować również wśród samotnych matek, a nie tylko wśród kobiet pozostających w związkach.

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że świadczenie 500 plus pobiera 2,7 mln rodzin.

Instytut Badań Strukturalnych jest niezależną fundacją naukową założoną w 2006 roku przez grupę młodych ekonomistów związanych ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

Autor: sta / Źródło: Gazeta Wyborcza, Dziennik Gazeta Prawna, tvn24bis.pl

Raporty: