Z kraju

KNF ustanowiła zarządców komisarycznych w dwóch SKOK-ach

Z kraju

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarządców komisarycznych w dwóch kasach

Komisja Nadzoru Finansowego ustanowiła zarządców komisarycznych w dwóch kasach: Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo–Kredytowej Polska w Warszawie oraz Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo–Kredytowej w Knurowie - poinformowała w środę KNF.

CZYTAJ RAPORT O SKOK-ACH

Jak podano w komunikacie, na zarządcę komisarycznego w SKOK Polska została powołana Małgorzata Korsakowska–Słowik, a w Powszechnej SKOK – Krzysztof Brejdak. "Są to osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe do sprawowania tych funkcji" - podkreśliła KNF.

Wzmocnić SKOK-i

KNF poinformowała, że w przypadku obu SKOK-ów ich aktywa nie wystarczają na zaspokojenie ich zobowiązań. Pomimo pomocy finansowej udzielonej obu SKOK-om przez Kasę Krajową, posiadają one ujemne fundusze własne i wykazują straty z lat ubiegłych oraz bieżące straty finansowe. "Oznacza to, że dotychczasowa pomoc ze strony Kasy Krajowej okazała się niewystarczająca w stosunku do sytuacji obu SKOK-ów" - wyjaśniono w komunikacie. Działania zarządców komisarycznych - jak zaznaczyła KNF - mają służyć wzmocnieniu obu SKOK -ów. "Zarządcy komisaryczni zostali zobowiązani do opracowania i uzgodnienia z KNF programów postępowania naprawczego, których realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków kas. Zarządcy komisaryczni będą kierować realizacją programów oraz informować KNF, Kasę Krajową i rady nadzorcze kas o efektach prowadzonych działań naprawczych" - dodała KNF.

Autor: /gry / Źródło: PAP

Raporty:
Pozostałe wiadomości