Kłopoty kolejnego SKOK-u. KNF wprowadza zarządcę komisarycznego

Z kraju

tvn24Na zarządcę komisarycznego została powołana Mieczysława Jankowska-Moruś

KNF ustanowiła zarządcę komisarycznego w SKOK Profit w Rybniku - podała KNF w środowym komunikacie.

Na zarządcę komisarycznego została powołana Mieczysława Jankowska-Moruś.

Obowiązki zarządcy

Jak informuje KNF celem zarządcy komisarycznego są "działania na rzecz wzmocnienia spółdzielczej kasy poprzez wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację sytuacji finansowej kasy".

"Zarządca komisaryczny został zobowiązany do sporządzenia informacji finansowej SKOK Profit na koniec dnia poprzedzającego ustanowienie w SKOK zarządcy komisarycznego i poddania tego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta" - czytamy w komunikacie KNF.

Zarządca komisaryczny ma również wypracować koncepcję restrukturyzacji kasy w uzgodnieniu z Komisją lub opracować i uzgodnić z KNF program postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków spółdzielczej kasy. Będzie też kierować procesem restrukturyzacji oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą spółdzielczej kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych.

Kasa działa

KNF podkreśla, że spółdzielcza kasa nadal będzie świadczyć usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. "Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK. W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jej członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kasy" - głosi komunikat.

Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają - podano. KNF przypomina, że depozyty zgromadzone w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

W sumie, wraz ze SKOK Profit, zarząd komisaryczny wprowadzono dotąd w 18 kasach, z czego w siedmiu ogłoszono upadłość (SKOKi: Skarbiec, Wołomin, Wspólnota, Kujawiak, Polska, Jowisz i Arka), a pięć zostało przejętych przez banki (SKOKi: św. Jana, Kopernik, Wyszyńskiego, Wesoła i Powszechna).

Autor: tol/gry / Źródło: PAP Biznes

Źródło zdjęcia głównego: tvn24