KNF nałożyła 20 milionów złotych kary na Leszka Czarneckiego

Autor:
mb/dap
Źródło:
PAP
Leszek Czarnecki decyzją sądu może swobodnie dysponować majątkiem (wideo archiwalne)
Leszek Czarnecki decyzją sądu może swobodnie dysponować majątkiem (wideo archiwalne)
TVN24
TVN24Leszek Czarnecki decyzją sądu może swobodnie dysponować majątkiem (wideo archiwalne)

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła 20 milionów złotych kary na Leszka Czarneckiego za niedochowanie przez niego zobowiązania inwestorskiego - poinformował urząd w czwartkowym komunikacie. Podobna była przyczyna nałożenia przez KNF kary na LC Corp B.V. - w wysokości 2,4 miliona złotych.

Jak wyjaśniono w komunikacie KNF, kara została nałożona "za niedochowanie przez Leszka Czarneckiego zobowiązania inwestorskiego" złożonego w związku z zawiadomieniem o zamiarze objęcia przez niego i LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie (obecnie Haarlem) akcji Get Bank SA (obecnie Getin Noble Bank SA), w liczbie powodującej przekroczenie 50 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Get Bank SA oraz 50 proc. jego kapitału zakładowego.

Ten sam powód, czyli niedochowanie zobowiązania złożonego w związku z zawiadomieniem o zamiarze objęcia przez Leszka Czarneckiego i LC Corp akcji Get Bank SA, przyczynił się do nałożenia 2,4 mln zł kary na LC Corp B.V.

KNF nałożyła karę na Leszka Czarneckiego

KNF podała, że "mimo pogarszającej się sytuacji kapitałowej banku oraz wielomiesięcznego utrzymywania się współczynników kapitałowych poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych, do dnia wydania decyzji, tj. 28 września 2022 r., Leszek Czarnecki nie podjął działań zapewniających poprawę sytuacji finansowej i kapitałowej Getin Noble Bank SA".

W komunikacie wskazano, że "zobowiązanie inwestorskie obliguje Leszka Czarneckiego do udzielenia bankowi realnego wsparcia kapitałowego w takim rozmiarze, jaki jest niezbędny do przywrócenia stabilności i adekwatności kapitałowej Getin Noble Bank SA".

"Mogłoby to nastąpić przez dokapitalizowanie przez dotychczasowych akcjonariuszy lub znalezienie inwestora zewnętrznego. Taka sytuacja nie nastąpiła" - dodano.

W komunikacie przytoczono dane, z których wynika, że strata netto Getin Noble Banku SA za 2021 roku wyniosła 1 058 926 000 zł.

Według KNF "zarówno złożenie zobowiązania inwestorskiego, jak i trzykrotne wezwanie przez Komisję do jego realizacji, a także konieczność podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku uchwały dotyczącej dalszego istnienia Banku oraz wydanie przez Komisję odmowy zatwierdzenia planu naprawy i ustanowienie dla Banku kuratora, nie skłoniły Leszka Czarneckiego do podjęcia działań gwarantujących poprawę bardzo złej sytuacji kapitałowej Banku".

"Bierna postawa Leszka Czarneckiego jest w ocenie Komisji wysoce naganna i nie mogła być dłużej tolerowana" - podkreśliła Komisja.

W komunikacie wyjaśniono, że podanie do publicznej wiadomości informacji o rodzaju i charakterze naruszenia prawa przez Leszka Czarneckiego ma uświadomić innym podmiotom, w szczególności funkcjonującym w tak istotnym obszarze rynku finansowego, jakim jest rynek bankowy, nieuchronność kary administracyjnej, a tym samym nieopłacalność dopuszczania się naruszeń prawa.

Według KNF podanie tej informacji ma być czynnikiem motywującym uczestników rynku finansowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, umacniając jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji państwa.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/dap

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości