Polskie banki są stabilne i wiarygodne. Potwierdziły to europejskie testy

Z kraju

Btnmdt/CC BY SA 3.0KNF: w ćwiczeniu wzięło udział 13 polskich banków

Wyniki europejskiego ćwiczenia ujawniającego, zainicjowanego i koordynowanego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) potwierdzają stabilność i wiarygodność polskiego sektora bankowego - poinformowała we wtorek Komisja Nadzoru Finansowego.

W ćwiczeniu wzięło udział 13 polskich banków, dysponujących razem ok. 81 proc. aktywów sektora - dodała KNF.

Większa przejrzystość

"Celem ćwiczenia EBA było zwiększenie przejrzystości europejskiego sektora bankowego i wspieranie dyscypliny rynkowej. Badanie europejskie przeprowadzono na próbie 105 banków o istotnej pozycji na rynkach 21 krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego" - poinformowała KNF we wtorkowym komunikacie. Publikowane dane, dodała, obejmują około 70 proc. aktywów sektora bankowego Unii Europejskiej. Arkusze sprawozdawcze, oparte na jednolitej metodologii europejskiej, zawierają informacje o sytuacji banków według stanu na 31 grudnia 2014 r. oraz 30 czerwca 2015 r. "Z rynku polskiego ćwiczeniem był bezpośrednio objęty PKO Bank Polski, a dodatkowo – z inicjatywy KNF – analogiczne ujawnienia są przedstawiane dla 12 innych banków, biorących udział w europejskich stress testach w 2014 r. i przygotowujących skonsolidowane sprawozdania finansowe" - głosi komunikat KNF.

Stabilny sektor

"Celem KNF było umożliwienie oceny polskiego sektora bankowego na tle banków europejskich. Banki objęte ćwiczeniem stanowią około 81 proc. aktywów sektora banków komercyjnych w Polsce. Wyniki ćwiczenia potwierdzają stabilność i wiarygodność polskiego sektora bankowego. Na koniec września 2015 r. współczynnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1) sektora banków komercyjnych w Polsce wynosił 14,23 proc." - dodaje komisja. W ćwiczeniu, jak informuje KNF, wzięły udział: PKO Bank Polski, Bank Pekao SA, Bank Zachodni WBK, mBank, ING Bank Śląski, Getin Noble Bank, Bank Millennium, Bank BGŻ, BNP Paribas, Raiffeisen Bank Polska, Bank Handlowy w Warszawie, Deutsche Bank Polska, Bank BPH i Bank Ochrony Środowiska.

Autor: msz/ / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Btnmdt/CC BY SA 3.0