Z kraju

Klif fiskalny w USA

Z kraju

28 KURNICKI WKD.jpg

Rozmowy ostatniej szansy w sprawie klifu fiskalnego w USA. Prezydent Barack Obama spotka się dziś z liderami Kongresu. Izba Reprezentantów ma zebrać się w niedzielę wieczorem. Rozmowa z Andrzejem Kurnickim, prezesem EuroAmerican Company.

Pozostałe wiadomości