Bruksela zgodziła się na 750 mln euro pomocy na gazociągi w Polsce

Z kraju

gazprom-neft.comBruksela zatwierdziła ponad 750 mln euro pomocy na gazociągi w Polsce

Komisja Europejska uznała, że planowana przez Polskę pomoc w wysokości 3,1315 mld zł (758 mln euro) dla dziewięciu projektów gazociągów jest zgodna z unijnymi zasadami pomocy państwa.

Jak poinformowała KE w komunikacie, projekty te przyczynią się do budowania prawdziwej unii energetycznej poprzez zwiększanie przepustowości połączeń wzajemnych między Polską a krajami sąsiadującymi, poprzez zlikwidowanie "wąskich gardeł" oraz wzmocnienie istniejących sieci przesyłu gazu w Polsce.

Wspólny interes

Komisja uznała, że finansowanie publiczne tych dziewięciu projektów wspiera realizację celów leżących we wspólnym interesie, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, w szczególności z wytycznymi Komisji w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię z 2014 r.

- Dzisiejsza decyzja zatwierdzająca tę znaczącą inwestycję publiczną w polskie gazociągi jest przykładem, jak przepisy dotyczące pomocy państwa mogą wspierać racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Podobnie jak drogi są konieczne do łączenia miast, potrzebujemy również połączeń umożliwiających przepływ energii między sąsiadującymi krajami - powiedziała Margrethe Vestager, unijna komisarz odpowiedzialna za politykę konkurencji.

Dziewięć projektów infrastruktury gazowej, których realizację planuje się w Polsce na lata 2016-2022:

1. Gazociąg Zdzieszowice – Kędzierzyn Koźle – Tworóg

2. Gazociąg Pogórska Wola – Tworzeń

3. Gazociąg Tworóg - Tworzeń

4. Gazociąg Leśniewice - Łódź

5. Gazociąg Rembelszczyzna - Mory - Wola Karczewska

6. Gazociąg Wronów - Rembelszczyzna

7. Gazociąg Wronów - Kozienice

8. Gazociąg Szczecin - Gdańsk

9. Gazociąg Lewin Brzeski - Nysa

Dziewięć projektów infrastruktury gazowej, których realizację planuje się w Polsce na lata 2016-2022Komisja Europejska

Autor: tol / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: gazprom-neft.com