Polska na bakier z odpadami. Dostała ostatnie ostrzeżenie

Z kraju

TVN 24Segregacja śmieci po nowemu?

Komisja Europejska wezwała w czwartek Polskę do wdrożenia unijnej dyrektywy dotyczącej odpadów. Chodzi o energię produkowaną przez spalarnie przeznaczone do przetwarzania odpadów komunalnych.

Jak podała KE, warunki klimatyczne w określonych regionach Unii Europejskiej mają wpływ na ilość energii, jaka może zostać technicznie wykorzystana lub wyprodukowana przez spalarnie przeznaczone do przetwarzania komunalnych odpadów stałych.

Zapisy dyrektywy określają warunki dla tych obiektów na podstawie ich efektywności energetycznej, którą oblicza się z wykorzystaniem współczynnika korekcyjnego związanego z klimatem.

Ostateczne ostrzeżenie

Państwa członkowskie były zobowiązane do wprowadzenia tych przepisów do prawa krajowego do 31 lipca 2016 r. "Ponieważ Polska nie dokonała jeszcze transpozycji tych przepisów, a harmonogram przyjęcia środków krajowych jest odległy i orientacyjny, Komisja postanowiła przekazać ostateczne ostrzeżenie. Jeżeli Polska nie podejmie działań w ciągu dwóch miesięcy, sprawa może zostać skierowana do Trybunału Sprawiedliwości UE" - podała Komisja Europejska. Podobne ostrzeżenie otrzymała w tej sprawie także Finlandia.

Autor: tol/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24