Bruksela upomina Polskę w kilku sprawach. Lista zastrzeżeń

[object Object]
Ekspert o starych samochodach na polskich drogachTVN24 BiS
wideo 2/4

Komisja Europejska wszczęła w czwartek trzy procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej wobec Polski. Chodzi o brak przepisów przewidujących sankcje za niezarejestrowanie importowanego pojazdu, niewdrożenie w pełni dyrektywy dotyczącej cyberbezpieczeństwa, a także ochronę lasów. Bruksela zwiększa także nacisk na nasz kraj w sprawie paliw alternatywnych.

Przy okazji wszczęcia procedury w sprawie sprowadzanych pojazdów, Komisja powołała się na dyrektywę w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji, która ma zagwarantować, że systematycznie odzyskuje się odpady i ponownie je wykorzystuje lub poddaje recyklingowi. Skierowane do władz w Warszawie wezwanie do usunięcia uchybienia, czyli pierwszy etap procedury o naruszenie prawa UE, nastąpiło "w związku z brakiem zapewnienia przyjaznego dla środowiska demontażu i recyklingu pojazdów po zakończeniu ich okresu użytkowania".

Jakie zastrzeżenia

Komisja wskazała, że przepisy prawa polskiego nie przewidują obecnie sankcji za niezarejestrowanie importowanych pojazdów ani za brak informowania właściwych organów o nabyciu lub zbyciu takich pojazdów. "Wynikający stąd brak dokładnych informacji utrudnia działania zmierzające do zapewnienia traktowania pojazdów zgodnie z dyrektywą. Nieodpowiednie traktowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji może powodować poważne zagrożenia dla środowiska, gdyż nieostrożne obchodzenie się z płynem klimatyzacyjnym, kwasem akumulatorowym, częściami z tworzyw sztucznych i oponami może powodować poważne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska" - podkreślono w komunikacie KE. Polska dostała dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi.

Jeśli po tym czasie Komisja stwierdzi, że Warszawa dalej nie wypełnia zobowiązań wynikających z prawa UE przejdzie do drugiego etapu. Na końcu procedury Komisja może podjąć decyzję o skierowaniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.

Inne sprawy

Ponadto Komisja Europejska wszczęła w czwartek wobec Polski i 16 innych krajów Unii Europejskiej procedurę o naruszenie prawa w związku z niewdrożeniem w pełni dyrektywy dotyczącej cyberbezpieczeństwa. Przepisy te mają wzmocnić ochronę państw Wspólnotę przed cyberatakami.

KE uruchomiła także wobec Polski procedurę o naruszenie prawa UE w związku przepisami w sprawie ochrony lasów. Wskazała między innymi, że plany związane z gospodarką leśną, na przykład pozyskiwanie drewna na obszarach chronionych, muszą być poddane ocenie ich skutków, a tak nie jest.

Komisja przypomniała, że na podstawie przepisów dyrektyw ptasiej i siedliskowej ustanowiono w całej Unii Europejskiej sieć obszarów Natura 2000, chronionych przed potencjalnie szkodliwymi zmianami.

Dodatkowo tego samego dnia Komisja poinformowała o przejściu do drugiego etapu procedury o naruszenie prawa UE w związku z niewdrożeniem przez Polskę przepisów w sprawie infrastruktury paliw alternatywnych. Pierwsze wezwanie w tej sprawie zostało skierowane do Polski i ośmiu innych państw członkowskich w październiku ubiegłego roku.

Głównym celem przepisów jest stworzenie wspólnych ram szeroko zakrojonej rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych w Europie. W dyrektywie określono minimalne wymogi dotyczące rozbudowy takiej infrastruktury, w tym punktów ładowania pojazdów elektrycznych oraz punktów tankowania gazu ziemnego i wodoru.

Autor: mb / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Pozostałe wiadomości