Smog uderza w nasze zdrowie i bije po kieszeni. Ten raport jasno pokazuje, co robić

Z kraju

ShutterstockWedług wyliczeń ekspertów Komisji Europejskiej, smog rocznie kosztuje Polskę 26 miliardów euro

Jakość powietrza w Polsce nadal stanowi poważną podstawę do obaw - pisze w swoim raporcie Komisja Europejska. Jak poinformowano, w 2013 roku ok. 48 270 przedwczesnych zgonów mogło być wynikiem stężeń drobnych cząstek stałych, z czego 1 150 zgonów było spowodowanych stężeniem ozonu, a ponad 1 610 stężeniem dwutlenku azotu. Według szacunków, smog rocznie kosztuje Polskę 26 miliardów euro.

Komisja Europejska rozpoczęła przegląd wdrażania nowych przepisów polityki ochrony środowiska - dwuletni cykl, który ma usprawnić wprowadzanie tej polityki. Pierwszym krokiem KE było opracowanie sprawozdań opisujących główne wyzwania i możliwości każdego państwa członkowskiego. Dokument dotyczący Polski opublikowano na początku lutego.

Węgiel i kotły

Komisja w swoim raporcie wskazuje, że Polska nie podejmuje wystarczających kroków, aby ograniczyć przypadki przekraczania norm. Zwrócono uwagę na brak norm dotyczących paliw stałych sprzedawanych na rynku. "Dodatkowo w Polsce nie obowiązują żadne normy emisji dla nowych kotłów" - czytamy w opracowaniu.

Zdaniem Komisji stosowanie kotłów niespełniających norm z dostępnością węgla słabej jakości stanowią główne czynniki wpływające na jakość powietrza w większości stref w Polsce.

Europejska Agencja Środowiska oszacowała, że w 2013 roku ok. 48 270 przedwczesnych zgonów mogło być wynikiem stężeń drobnych cząstek stałych, z czego 1 150 zgonów było spowodowanych stężeniem ozonu, który w warstwie przyziemnej jest produkowany w wyniku reakcji fotochemicznej na zanieczyszczenia. Ponad 1 610 zgonów przypisano stężeniem dwutlenku azotu.

Stopień realizacji przez Polskę w przypadku PM10, NO 2 i O 3 w 2014 rokuKomisja Europejska

Koszt walki ze smogiem

Komisja Europejska policzyła także, ile kosztuje walka ze smogiem. Według wyliczeń ekspertów, szacunkowe koszty zewnętrzne związane ze zdrowiem przekraczają 26 mld euro rocznie.

Te bezpośrednie koszty ekonomiczne obejmują 19 mln dni roboczych utraconych co roku w wyniku chorób związanych z zanieczyszczeniem powietrza. Powiązane koszty ponoszone przez pracowników wynoszą 1,5 mld euro rocznie. Koszty opieki zdrowotnej przekraczają 88 mln euro, a koszty poniesione w rolnictwie (straty upraw) wynoszą 272 mln euro rocznie.

Zalecenia Komisji

Komisja Europejska przy tej okazji daje wskazówki polskiemu rządowi.

W raporcie wskazano, że należy ułatwić i wspierać działania na szczeblu lokalnym i regionalnym, które mają na celu poprawę jakości powietrza w strefach dotkniętych słabą jakością.

Należy także ograniczyć emisje tlenku azotu m.in. poprzez zmniejszenie emisji związanych z transportem, a w szczególności na obszarach miejskich.

Należy zmniejszyć emisję i stężenie pyłu PM10 między innymi poprzez zmniejszenie emisji związanych z generowaniem energii i ciepła z wykorzystaniem paliw stałych oraz emisji z transportu i rolnictwa.

KE podkreśla, że niezbędne są instrumenty prawne w celu poprawy wdrażania i egzekwowania norm dotyczących jakości powietrza. W szczególności chodzi o ustalenie norm emisji dla nowych kotłów na paliwa stałe, a także standardowe jakości paliw stałych znajdujących się na rynku.

Dodatkowo należy promować stosowanie zachęt finansowych w celu przyspieszenia odchodzenia od kotłów niespełniających norm - radzi KE w swoim opracowaniu.

ZOBACZ SPRAWOZDANIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCE POLSKI

Autor: mb/ms / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock