Bruksela chce wyjaśnień w sprawie pomocy dla kolejowej spółki. "To nie jest zaskoczenie"

Z kraju

Jak odmrażane są pociągi?TVN Turbo
wideo 2/3

Działania prowadzone przez Komisję Europejską nie stanowią zaskoczenia dla strony polskiej - poinformowała spółka Przewozy Regionalne we wtorkowym komunikacie. KE rozpoczęła we wtorek postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy publicznej na restrukturyzację dla kolejowej spółki.

"Wszczęcie formalnego postępowania w sprawie udzielonej spółce Przewozy Regionalne pomocy publicznej jest typowym w takich przypadkach etapem procedury prowadzonej przez Komisję Europejską i nie stanowi zaskoczenia dla strony polskiej" - napisano w komunikacie.

Wątpliwości KE

Wcześniej we wtorek Komisja Europejska poinformowała, że rozpoczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie pomocy publicznej na restrukturyzację dla spółki Przewozy Regionalne. Wątpliwości KE budzi fakt, że spółka otrzymała w przeszłości pomoc państwa. Zgodnie z unijnymi przepisami przedsiębiorstwo może otrzymać pomoc restrukturyzacyjną tylko raz na 10 lat. Jak wyjaśnia przewoźnik, plan restrukturyzacji kolejowej spółki został notyfikowany do Komisji Europejskiej i do chwili obecnej, w ramach toczącego się postępowania wstępnego, prowadzony był dialog z Komisją Europejską w formie kontaktów bezpośrednich oraz wyjaśnień pisemnych. "Dotychczas przekazano Komisji Europejskiej szereg dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących kwestii budzących jej wątpliwości, co będzie kontynuowane w kolejnym etapie procedury. Celem postępowania formalnego będzie wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących sprawy oraz zapewnienie, adekwatnej do poziomu skomplikowania, transparentności" - informują Przewozy Regionalne.

Według polskiego przewoźnika, przykładami analogicznego przebiegu procedury notyfikacji pomocy publicznej w sektorze kolejowym są rozstrzygnięte ostatnio przez Komisję Europejską przypadki pomocy udzielonej kolejowym przewoźnikom: bułgarskiemu oraz greckiemu. W toku prowadzonych postępowań Komisja Europejska standardowo zgłosiła wątpliwości dotyczące środków pomocowych i w konsekwencji wszczęła formalne postępowania, ostatecznie zakończone w dniu 16 czerwca 2017 r. pomyślnie dla przewoźników - Komisja wydała pozytywne decyzje uznające udzieloną pomoc za zgodną ze wspólnym rynkiem.

Spółka poinformowała, że ze względu na rodzaj udzielonej pomocy, ocena KE będzie prowadzona zasadniczo w oparciu o wytyczne dotyczące pomocy na ratowanie i restrukturyzację, ale nie można wykluczyć zastosowania również innych reguł, ze względu na specyficzny charakter działalności firmy i sektora kolejowego.

Restrukturyzacja pod lupą

"W ramach wszczętego formalnego postępowania KE będzie kontynuowała badanie szczegółowych kwestii związanych z realizacją działań restrukturyzacyjnych, naprawą sytuacji finansowej spółki celem przygotowania jej do konkurowania na rynku. Ponadto badaniem objęte będą kwestie związane z środkami publicznymi otrzymywanymi przez spółkę w przeszłości oraz sprawa zapewnienia tzw. środków kompensujących (minimalizujących negatywny wpływ pomocy na rynek). Komisja, w ramach wszczętego formalnego postępowania, będzie kontynuowała badanie powyżej wskazanych elementów" - napisano w komunikacie. We wrześniu 2015 r. Przewozy Regionalne otrzymały od Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. pomoc na restrukturyzację w wysokości 770, 3 mln zł na warunkach i w wysokości przewidzianej w planie restrukturyzacji. Pomoc ta jest niezbędna do przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych oraz uzyskania przez spółkę długoterminowej rentowności.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Wiki CC BY-SA 2.0