Katowicki Holding Węglowy zamyka pierwsze półrocze ze sporą stratą

Z kraju

TVN24Wynik finansowy netto Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) za pierwsze półrocze wyniósł minus 109,5 mln zł

Wynik finansowy netto Katowickiego Holdingu Węglowego (KHW) za pierwsze półrocze wyniósł minus 109,5 mln zł. To następstwo sytuacji związanej ze stale spadającą ceną węgla i ostrą walką konkurencyjną na rynku polskim – podała we wtorek spółka.

Osiągnięty przez Katowicki Holding Węglowy SA współczynnik EBIDTA (zysk przed spłacanymi odsetkami od kredytów, podatkami i amortyzacją) za pierwsze półrocze 2015 wyniósł 396,1 mln zł, nakłady inwestycyjne 316,6 mln zł. Free cash flow – 79, 4 mln zł.

Trudna sytuacja

- Ogólnie sytuacja po połowie roku jest trudna. Wobec spadku cen na rynku węgla musimy szybko podejmować decyzje, których efekty będziemy mogli zweryfikować dopiero za jakiś czas - powiedział prezes KHW SA Zygmunt Łukaszczyk. - Wyraźnie już jednak widać, że obrany przez nas kierunek zmian jest zasadny. Wobec tego co się obecnie dzieje, gdyby nie te zmiany, gdyby nie wysiłek wkładany w spółce w kolejne przekształcenia, znajdowalibyśmy się na znacznie gorszej pozycji - dodał. W pierwszej połowie tego roku kopalnie KHW wydobyły ponad 5,2 mln ton węgla. Jego zapasy na zwałach wyniosły na koniec czerwca 804,5 tys. ton. Holding sprzedał w tym okresie 5,149 tys. ton węgla, uzyskując średnią cenę 11,60 zł/GJ. Średnia kaloryczność węgla z KHW SA to ponad 24 tys. kJ/kg, podczas gdy średnia dla węgla na rynku krajowym (dane za rok 2014, z uwzględnieniem KHW SA) jest o 1,5 tys. kJ/kg niższa.

Węgiel o najlepszych parametrach

Dostosowując się do zmiennej sytuacji gospodarczej spółka skupia się na wydobywaniu węgla o najlepszych parametrach. Podstawą dla jej rozwoju jest zasada stawiania na gigadżule, a nie tony oraz uzyskiwania jak największej ilości najbardziej poszukiwanych na rynku sortymentów średnich i grubych. Poszerzając proponowany asortymenty KHW - specjalizujący się przede wszystkim w węglu energetycznym - sprzedał w tym roku dwie partie węgla spełniającego parametry węgla koksowego do jednej z koksowni w Polsce. KHW rezygnuje z eksploatacji pokładów, w wypadku których z różnych powodów - związanych głównie z bezpieczeństwem pracy i jakością produktu - koszt wydobycia przewyższa cenę, jaką można uzyskać za węgiel. Kolejnym z działań jest wycofywanie się z wydobycia węgla z rejonów, w których ze względu na infrastrukturę miejską trzeba robić to drogim systemem na podsadzkę. We wdrażany w spółce program naprawczy wpisało się też przekazanie z końcem maja do Spółki Restrukturyzacji Kopalń ruchu Mysłowice kopalni Mysłowice-Wesoła oraz - z końcem czerwca - znacznej części ruchu Boże Dary (z wyłączeniem fragmentów, które mogą być w przyszłości potrzebne dla eksploatacji prowadzonej przez kopalnię Murcki-Staszic).

Racjonalizacja zatrudnienia

Przez cały czas prowadzone są działania mające zracjonalizować zatrudnienie. Na 1 lipca 2015 było ono o prawie 1440 osób mniejsze niż na 31 grudnia 2014. W strukturze zatrudnienia KHW SA 75 proc. to pracownicy dołowi. We wtorkowym komunikacie podano też, że trwają prace nad wprowadzaniem zmian w Holdingowym Układzie Zbiorowym Pracy. Władze spółki widzą potrzebę "uelastycznienia zapisów i dostosowania tego dokumentu do przekształceń, jakie zachodzą w otoczeniu gospodarczym". KHW uzyskał prawomocne trzy wyroki sądu rejonowego, stwierdzające nieobowiązywanie Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy w górnictwie, co dotychczas - zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy - uniemożliwiało wprowadzanie zmian w HUZ. Największa polska spółka węglowa - Kompania Węglowa miała w pierwszym półroczu 2015 r. 746,7 mln zł straty netto; jej wynik EBITDA (czyli zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków i amortyzacji) był na poziomie 240,4 mln zł.

Autor: tol / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24