Polacy pokochali płatności zbliżeniowe. Trzy rekordy

Z kraju

Ekspertka o nowych zasadach w płatnościach kartamiTVN24 BiS
wideo 2/5

W drugim kwartale 2019 roku liczba transakcji zbliżeniowych osiągnęła rekordowy poziom, a na polskim rynku funkcjonuje najwyższa w historii liczba kart z funkcją zbliżeniową - wynika z raportu Narodowego Banku Polskiego.

Jak poinformował NBP, na koniec drugiego kwartału na rynku polskim znajdowało się w obiegu ok. 36,1 mln kart z funkcją zbliżeniową. To nawięcej w historii. Przełożyło się to również na rekordowo wysoki udział w całości rynku kart płatniczych na poziomie 85,7 proc. (w poprzednim kwartale 84,9 proc.). Liczba kart zbliżeniowych, w porównaniu do kwartału poprzedniego, zwiększyła się o 698 tys. sztuk (wzrost o 2 proc.).

W drugim kwartale 2019 r. kartami płatniczymi w formie zbliżeniowej w Polsce przeprowadzono łącznie ponad miliard transakcji (dokładnie było ich 1 mld 154 mln). To kolejny rekord. W porównaniu do poprzedniego kwartału (983 mln) liczba transakcji uległa zwiększeniu o 172 mln, co stanowi wzrost o 17 proc. Udział płatności zbliżeniowych w ogólnej liczbie bezgotówkowych płatności kartowych wyniósł 86,3 proc. (w poprzednim okresie - 84,6 proc.). Łączna wartość przeprowadzonych transakcji zbliżeniowych wyniosła 62,2 mld zł. W porównaniu do poprzedniego kwartału wartość ta zwiększyła się o 10,3 mld zł, co stanowi wzrost aż o 20 proc. Udział transakcji zbliżeniowych w całości obrotów bezgotówkowych przeprowadzanych kartami płatniczymi wyniósł 77,6 proc. (w poprzednim okresie wynosił 75,6 proc.)

Liczba transakcji bezgotówkowych przeprowadzanych przy użyciu kart zbliżeniowych oraz udział transakcji zbliżeniowych w liczbie wszystkich transakcji bezgotówkowych kartami w kolejnych kwartałachNBP

Tendencja rosnąca

NBP poinformował również, że w drugim kwartale przeprowadzono w sumie 1,43 mld transakcji bezgotówkowych, czyli więcej o 188 mln transakcji niż w poprzednim kwartale (wzrost o 15 proc.).

"Wskaźnik liczby transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazuje tendencję rosnącą. I tak, porównując drugi kwartał 2019 r. do analogicznego okresu w 2018 r., liczba transakcji była większa o 22,7 proc., a porównując do 2017 r., była większa o 48 proc." - poinformował bank centralny.

"Dane jednoznacznie wskazują, że na rynku polskim rośnie skłonność klientów do realizowania płatności bezgotówkowych przy użyciu kart płatniczych. Wzrost liczby transakcji bezgotówkowych jest przede wszystkim rezultatem coraz bardziej powszechnego korzystania z kart zbliżeniowych oraz rosnącej sieci akceptacji kart" - podał NBP.

Jak informuje NBP, w drugim kwartale 2019 r. przy użyciu kart dokonano na rynku polskim transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 92,7 mld zł, co w porównaniu do poprzedniego kwartału stanowiło wzrost o 12,8 mld zł (o 16 proc.).

"Wskaźnik wartości transakcji bezgotówkowych w dłuższym okresie wykazuje stałą tendencję rosnącą. I tak, porównując drugi kwartał 2019 r. do analogicznego okresu w 2018 r., można zaobserwować, iż wartość transakcji wzrosła o 27 proc., a na przestrzeni dwóch lat wzrosła o 43 proc." - skomentował NBP. Dane NBP wskazują też, że liczba transakcji bezgotówkowych przeprowadzonych pojedynczą kartą płatniczą wzrosła w drugim kwartale do 34. W poprzednim kwartale było to 30 transakcji. "Na przestrzeni dłuższego okresu zauważalny jest wzrost omawianego wskaźnika, co potwierdza skłonność klientów do coraz częstszego wykorzystywania kart płatniczych" - poinformował bank. NBP poinformował też, że w drugim kwartale 2019 r. średnia wartość transakcji bezgotówkowej przeprowadzonej przy użyciu karty wzrosła do 64,6 zł z 64,1 zł w poprzednim kwartale.

Autor: mp/ToL / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock