Gospodarka w kryzysie czy rozwija się? Opinie Polaków mocno podzielone

Z kraju

ShutterstockPolacy są podzieleni w ocenie gospodarki

46 procent Polaków uważa, że polska gospodarka się rozwija, 43 procent oceniło, że jest ona w kryzysie. 50 procent ankietowanych uznało, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku, przeciwnego zdania jest 33 procent - wynika z najnowszego badania Kantar Public.

Jak podkreślono w badaniu, dwie piąte Polaków uważa, że polska gospodarka znajduje się w stanie kryzysu. Przy czym 32 proc. ankietowanych jest zdania, że jest to lekki kryzys, a według 11 proc. - głęboki. Według 46 proc. badanych polska gospodarka się rozwija. Zdaniem 42 proc. jest to jednak powolny rozwój. O dynamicznym rozwoju przekonanych jest 4 proc. badanych.

Ocena gospodarki

Z sondażu wynika, że w marcu w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększył się odsetek osób, które uważają, że polska gospodarka rozwija się powoli (z 40 proc. do 42 proc.), a o 3 punkty procentowe wzrósł odsetek osób, które sądzą, że gospodarka jest w głębokim kryzysie (z 9 proc. do 11 proc.). Według najnowszego badania Kantar Public połowa Polaków uważa, że sprawy w naszym kraju zmierzają w złym kierunku. Przeciwnego zdania jest jedna trzecia badanych (33 proc.); 17 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej sprawie. W porównaniu z badaniem z lutego 2017 roku, odsetek ocen pozytywnych wzrósł zaledwie o 1 punkt procentowy, przy jednoczesnym spadku o 1 punkt procentowy odsetka osób, które uważają, że sprawy w Polsce idą w złym kierunku. Odsetek osób niemających zdania w tej sprawie pozostał bez zmian (17 proc.). Agata Zadrożna z Kantar Public podkreśliła, że od czasu wyborów wygranych przez PiS nastroje społeczne są stabilne.

- Warto zauważyć, że ocena sytuacji w Polsce jest uzależniona przede wszystkim od preferencji politycznych - wyborcy PiS w zdecydowanej większości są optymistami, osoby popierające PO, Nowoczesną, a w dużym stopniu także Kukiz’15, pesymistami - zwróciła uwagę.

Sytuacja na rynku pracy

Kantar Public zapytał ankietowanych o sytuację na rynku pracy.

W lutym ponad połowa badanych (54 proc.) uważała, że bez większych kłopotów można znaleźć pracę, z czego 4 proc. uważa, że można bez większych kłopotów znaleźć dobrą pracę, a 50 proc. jest zdania, że pracę można znaleźć, ale niekoniecznie taką, jaką by się chciało. Jedna trzecia Polaków (33 proc.) uważa, że trudno jest obecnie znaleźć jakąkolwiek pracę w Polsce, natomiast 6 proc. sądzi, że w naszym kraju w ogóle nie można znaleźć zatrudnienia. Sondażownia zadała badanym również pytanie o to, czy w ciągu najbliższych trzech lat materialne warunki życia ludności w naszym kraju poprawią się, czy pogorszą. Dwie piąte Polaków (41 proc.) uważa, że w ciągu najbliższych trzech lat warunki życia Polaków się nie zmienią. Blisko jedna trzecia (29 proc.) osób jest zdania, że warunki materialne ludności się poprawią; 23 proc. przewiduje pogorszenie. 7 proc. Polaków nie ma zdania na ten temat.

W porównaniu z wynikami z lutego, w marcu nie odnotowano istotnych zmian w opinii społecznej na temat prognozy materialnych warunków życia w ciągu najbliższych trzech lat.

Metodologia

Badanie przeprowadzono między 3 a 8 marca 2017 na reprezentatywnej próbie 1059 mieszkańców Polski, w wieku 15 i więcej lat.

Autor: mb/ms / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Raporty: