Ile wynosi zasiłek pogrzebowy i ilu mamy emerytów? Kandydaci na prezesa ZUS-u musieli znać odpowiedzi na te pytania

Z kraju


Ile wynosi zasiłek pogrzebowy, ile wynosi składka na fundusz emerytur pomostowych oraz co składa się na sektor finansów publicznych - m.in. odpowiedzi na te pytania musieli znać kandydaci na szefa ZUS-u. "Gazeta Wyborcza" dotarła do formularza z pytaniami, na jakie musieli odpowiedzieć kandydaci na prezesa ZUS w pisemnym teście. Najlepiej poradziła sobie Katarzyna Kalata, która jako jedyna przeszła do kolejnego etapu konkursu, ale ostatecznie odpadła z niego po egzaminie ustnym.

Pisemna cześć konkursu odbyła się 6 kwietnia. Do tego etapu zakwalifikowało się pięć osób. Aby przejść do finału konkursu trzeba było odpowiedzieć poprawnie na 65 proc. pytań.

Jakie pytania?

Kandydaci musieli wiedzieć m.in., jaką rolę w realizacji przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego pełni ZUS, ile wynosi składka na fundusz emerytur pomostowych oraz co składa się na sektor finansów publicznych.

Pytani byli także o to, kto wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania wyjaśniającego o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kto dysponuje środkami funduszu rezerwy demograficznej oraz ile wynosi stawka opłaty prolongacyjnej.

Musieli też wiedzieć ilu emerytów jest w Polsce oraz co jest, a co nie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

Co jeszcze?

W pisemnym teście znalazło się również pytanie o przeciętną wysokość zasiłku pogrzebowego w styczniu 2015 roku, który jest wypłacany przez ZUS. Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie należało mieć precyzyjną wiedzę. Wśród możliwości znalazły propozycje: była niższa niż 4 tys. zł, wyniosła dokładnie 4 tys. zł, była wyższa niż 4 tys. zł. Prawidłowa odpowiedz, to oczywiście A, bo zasiłek w styczniu wynosił średnio 3993 zł.

W kolejnym pytaniu kandydaci musieli odpowiedzieć: z jakim państwem w 2013 roku - w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej - podpisano umowę o zabezpieczeniu społecznym? Wśród odpowiedzi znalazły się możliwości: z Macedonią, z Australią i Nową Zelandią, Mołdawią. Prawidłowa odpowiedz, to Mołdawia. Umowę podpisano 9 września 2013 roku. Umowa z Macedonią obowiązuje od 2007 roku, a z Australią od 2010 roku.

Kandydaci byli też pytani o to, ile wynosi stawka opłaty prolongacyjnej. Chodzi o opłatę, którą muszą zapłacić podatnicy, którzy w terminie nie zapłacili płatności. Wśród odpowiedzi znalazły się trzy możliwości: 40 proc. stawki odsetek za zwłokę, 50 proc. stawki odsetek za zwłokę, 60 proc. odsetek za zwłokę. Prawidłową odpowiedzią jest 50 proc. stawki odsetek.

Bez prezesa

Kalacie, jedynej kandydatce, która zdała test pisemny i zakwalifikowała się do ostatniego etapu konkursu nie udało się zaliczyć egzaminu ustnego. Oznacza to, że zespół konkursowy nie wyłonił kandydata, a obowiązki prezesa ZUS nadal pełni Elżbieta Łopacińska, członkini zarządu ZUS.

Kalata: jestem bardzo zszokowana TVN24 BiS

Autor: tol / Źródło: Gazeta Wyborcza