Dług Kaczyńskiego, łąka Kukiza i mieszkania Schetyny. Zaglądamy do portfeli polityków

Z kraju

"Podwyżka" w kilku językach. Ich znajomość przekłada się na zarobkiTVN24 BiS
wideo 2/5

Zobowiązanie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, dwa samochody Grzegorza Schetyny oraz duże oszczędności Ryszarda Petru. Poniżej analizujemy oświadczenia majątkowe posłów, które w poniedziałek opublikowała Kancelaria Sejmu.

Beata Szydło

Premier Beata Szydło zadeklarowała w swoim oświadczeniu majątkowym, że na rachunkach bankowych i oszczędnościowych zgromadziła ponad 87 tys. zł, a suma ubezpieczeń z funduszu to ponad 162 tys. zł. Szefowa rządu ma też odłożone 80,66 euro. Szydło zadeklarowała też, że posiada wspólnie z mężem dom o powierzchni 246 metrów kwadratowych wart 400 tys. zł, a także "użytki zielone" o powierzchni 1 hektara 16 arów, warte 300 tys. zł. Jeśli chodzi o dochody, to szefowa rządu w minionym roku pobrała 29 676,96 zł diety parlamentarnej oraz 230 446,76 zł z tytułu zatrudnienia w KPRM. W oświadczeniu majątkowym premier Szydło zgłosiła też auto SsangYong Korando z 2011 r. warte 50 tys. zł, które - jak zadeklarowała - jest własnością jej męża.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE BEATY SZYDŁO

Jarosław Kaczyński

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zadeklarował posiadanie środków pieniężnych zgromadzonych w walucie polskiej w wysokości ok. 5 tys. zł oraz współwłasność jednej trzeciej domu o powierzchni ok. 150 m kw. o wartości ok. 1,5 mln zł. Ponadto prezes PiS zadeklarował dochody w wysokości 147 049,50 zł z tytułu uposażenia, 29 676,96 zł z tytułu diety parlamentarnej oraz 38 255,10 zł z tytułu emerytury ZUS. Prezes PiS zadeklarował również, że posiada zobowiązanie prywatne w wysokości 45 tys. zł wobec Janiny Goss oraz kredyt bankowy na ok. 135 tys. zł w SKOK Kasie im. Stefczyka w trakcie spłaty, który zaciągnął - jak podkreślił - na opiekę nad chorą matką oraz aby pokryć koszty związane z jej upamiętnieniem.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE JAROSŁAWA KACZYŃSKIEGO

Grzegorz Schetyna

Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna zadeklarował posiadanie środków pieniężnych zgromadzonych w walucie polskiej w wysokości ok. 350 tys. zł oraz 300 dolarów i 400 euro. Ponadto Schetyna zadeklarował posiadanie polisy ubezpieczeniowej, w tym ubezpieczenie emerytalne w III filarze na kwotę 63 188,89 zł. Lider PO zadeklarował również, że jest współwłaścicielem domu o powierzchni 240 m kw., wartego ok. 1,2 mln zł, a także współwłaścicielem dwóch mieszkań - o powierzchni 37,4 m kw. i wartości ok. 200 tys. zł oraz o powierzchni 54 m kw., wartego ok. 350 tys. zł - a także domu szeregowego o powierzchni 98 m kw. o wartości ok. 590 tys. zł. Schetyna zadeklarował dochody w wysokości 121 329,52 zł z tytułu uposażenia oraz 29 983,45 zł z tytułu diety parlamentarnej, 28 818,18 zł z tytułu wynagrodzenia ze stanowiska szefa MSZ, 48 450 zł za wynajem nieruchomości oraz 400 zł z tytułu praw autorskich. Lider PO zadeklarował także posiadanie dwóch samochodów: Volvo S60 z 2011 r. i BMW z 2008 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE GRZEGORZA SCHETYNY

Ryszard Petru

Lider Nowoczesnej Ryszard Petru oświadczył, że w walucie polskiej zgromadził łącznie ponad 960 tys., w euro prawie 141,6 tys., w dolarach ok. 167,6 tys. oraz 312 funtów brytyjskich. Szef Nowoczesnej posiada też papiery wartościowe firmy Wawel (na kwotę 55 tys. zł), w firmie Energa (ponad 8,2 tys. zł) oraz w NN Subfunduszu Stabilnego Wzrostu (ponad 89,55 tys. zł). Petru jest współwłaścicielem dwóch mieszkań - o powierzchni 193 m kw. i wartości 870 tys. zł oraz o pow. 54,40 m kw. i wartości 240 tys. zł - oraz wyłącznym właścicielem mieszkania o pow. 60 m kw. (wartość 100 tys. zł). Szef Nowoczesnej prowadzi też działalność gospodarczą Ryszard Petru Consulting, z której uzyskał dochód blisko 106,6 tys. zł. Z tytułu zasiadania w radach nadzorczych spółek Vistula i Euco zarobił ponad 106 tys. zł. Oprócz tego Petru zadeklarował, że zasiada w zarządzie spółki z o.o. INSPIRACJA 6.0, z którego to tytułu nie czerpie jednak dochodu. Dieta parlamentarna, którą pobrał wyniosła ponad 29 tys. zł. Petru jeździ Volvo XC 60 z 2014 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RYSZARDA PETRU

Paweł Kukiz

Przewodniczący Kukiz'15 Paweł Kukiz zadeklarował oszczędności w wysokości 7630 zł. Poseł posiada też dom o powierzchni 450 m kw. o wartości 1,5 miliona złotych oraz mieszkanie o powierzchni 36 m kw. o wartości 350 tys. zł (spółdzielcze prawo własności). Kukiz ma też łąkę o powierzchni 0,6 ha o wartości 15 tys. zł. Kukiz uzyskał dochody z tytułu diety parlamentarnej w wysokości ponad 29 tys. zł., uposażenie - 145 400 zł., prawa autorskie - ponad 205 tys. zł. Dochód żony - ponad 55 tys. zł. Lider Kukiz'15 posiada również samochód osobowy AudiQ7 z 2009 r. Kukiz poinformował też, że jest członkiem zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Nowej Konstytucji Kukiz'15.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE PAWŁA KUKIZA

Marek Kuchciński

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zadeklarował posiadanie środków pieniężnych zgromadzonych w polskiej walucie w wysokości 20 tys. zł oraz 250 euro. Ponadto marszałek Sejmu zadeklarował, że jest współwłaścicielem (wraz z żoną) domu o powierzchni 130 m kw., wartego 850 tys. zł, działki budowlanej 0,09 ha o wartości 160 tys. zł, 1,2 ha gruntów rolnych o wartości 22 tys. zł oraz 4,6 ha gruntów rolnych o wartości 90 tys. zł. Kuchciński zadeklarował dochody z tytułu diety parlamentarnej w wysokości 30 786,81 zł oraz z tytułu wynagrodzenia w wysokości 198 771,24 zł. Marszałek Sejmu zadeklarował również posiadanie książek, wydawnictw, albumów oraz obrazów, grafik, rzeźb i rysunków o wartości powyżej 10 tys. zł oraz samochodu osobowego marki Honda CRV (2012 r.). Kuchciński zadeklarował także posiadanie kredytu hipotecznego na budowę domu zaciągniętego w banku BGŻ Przemyśl w wysokości 17 900 zł.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE MARKA KUCHCIŃSKIEGO

Władysław Kosiniak-Kamysz

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz napisał w oświadczeniu, że w walucie polskiej zgromadził ok. 20 tys. zł. i ok. 7 tys. w funduszu inwestycyjnym. Ponadto prezes ludowców ma mieszkanie o powierzchni 86,24 m kw. o wartości 600 tys. zł. Kosiniak-Kamysz posiada też działkę rolną o powierzchni niemal 0,22 ha (o wartości 26 tys. zł), ma też udział w drugiej działce rolnej (0,16 ha) o wartości 20 tys. zł. a także działkę budowlaną o powierzchni 754 m kw. (o wartości 200 tys. zł) i lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne - garaż - o powierzchni 25 m kw. o wartości 50 tys. zł. W roku 2016 prezes PSL uzyskał dochód z umowy o pracę z MRPiPS (nieco ponad 50 tys. zł) oraz z uposażenia poselskiego (ok. 97 tys. zł) i diety poselskiej ponad 29 tys. zł. Kosiniak-Kamysz jest też współwłaścicielem Volkswagena Passata 1,9 z 2003 roku.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE WŁADYSŁAWA KOSINIAKA-KAMYSZA

Coroczne zeznania

Zgodnie z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora corocznie parlamentarzyści składają oświadczenia o stanie majątkowym w dwóch egzemplarzach odpowiednio do marszałka Sejmu lub Senatu. Niezłożenie oświadczenia o stanie majątkowym powoduje odpowiedzialność regulaminową oraz utratę, do czasu złożenia oświadczenia, prawa do uposażenia. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Zawiera m.in. informacje o zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych, o prowadzonej działalności gospodarczej i stanowiskach zajmowanych w spółkach handlowych, dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej, mieniu ruchomym i kredytach.

Autor: mb/gry / Źródło: PAP