Minister rolnictwa: Państwowe grunty nie na sprzedaż. Możliwa dzierżawa

Z kraju

wikimedia/(CC BY-SA 1.0) | NakielJurgiel: jeszcze nie jest tak źle, by KE decydowała, co mamy sprzedawać, a co nie

Przez pięć lat państwowej ziemi nie będzie można kupić, a tylko wydzierżawić - takie przepisy chce wprowadzić resort rolnictwa - mówi szef tego resortu Krzysztof Jurgiel.

- W związku z tym, że ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego uchwalona w tamtej kadencji Sejmu to "bubel prawny", który nie realizuje celów, które przed nią zostały postawione, postanowiliśmy przesunąć wejście w życie ustawy z 1 stycznia 2016 r. na 1 maja 2016 r. i w tym czasie dokonać zmian w ustawie - powiedział minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel w wywiadzie dla PAP.

Nowa ustawa

- Nowa ustawa będzie kontynuacją tych propozycji, które Prawo i Sprawiedliwość złożyło już 3 lata temu w parlamencie. Podstawą gospodarowania nieruchomościami rolnymi z Zasobu Skarbu Państwa w Polsce ma być dzierżawa. O ewentualnej sprzedaży i to tylko rolnikowi indywidualnemu, prowadzącemu lub zamierzającemu prowadzić gospodarstwo rolne rozstrzygną zawarte w niej przepisy - wyjaśnił. Nowa ustawa nie ograniczy sprzedaży prywatnej ziemi. Dodał, że rolnik, który kupi ziemię z Zasobu Skarbu Państwa, nie będzie mógł jej sprzedać przez 10 lat, chyba że sąd na to wyrazi zgodę. Zapisy ustawy uzupełnione będą o elementy wynikające z zawierania umów innych niż umowa notarialna kupna-sprzedaży np. chodzi o inne formy przenoszenia własności, windykację, podział majątku czy inne sprawy wynikające z kodeksu cywilnego. - Resort przygotuje ustawę o memorandum na sprzedaż państwowych gruntów - zapowiedział. - Planujemy jej obowiązywanie na 5 lat. Ale ostatecznie o okresie obowiązywania zadecyduje parlament - powiedział szef resortu rolnictwa.

Co zrobi KE?

Na pytanie, czy zapisowi o memorandum nie sprzeciwi się Komisja Europejska, odpowiedział, że "jeszcze nie jest tak źle, by KE decydowała, co mamy sprzedawać, a co nie". - Ziemia jest własnością państwową. W wielu krajach właścicielem ziemi jest państwo, np. we Francji czy w Holandii i wydzierżawia się ją na takich zasadach, by przynosiła ona rolnikowi godny zysk, ale też dawała stały dochód dla państwa - tłumaczył. - Podstawową formą gospodarowania będzie dzierżawa, ale grunty będziemy sprzedawali na cele inwestycyjne i związane realizacją zadań publicznych" - podkreślił Krzysztof Jurgiel. Minister przypomniał, że PiS już w swoim programie stało na stanowisku, że podstawową formą zagospodarowania gruntów Skarbu Państwa powinna być dzierżawa. - Uważamy, że tylko uzyskany dzięki dzierżawie - stały, wieloletni dopływ środków finansowych do budżetu państwa umożliwi finansowanie innych zadań związanych z obszarami wiejskimi - zaznaczył Jurgiel.

Ochrona polskiej ziemi

Minister zapytany, czy planowane jest uchwalenie ustawy o dzierżawie rolnej, odpowiedział: "Byłem jednym z inicjatorów jako przewodniczący komisji rolnictwa, przyjęcia rozwiązań dotyczących dzierżawy rolniczej. Nie było wtedy woli politycznej ze strony rządu by ją uchwalić. Z naszej strony jest wola polityczna uchwalenia takiej ustawy". 1 maja 2016 r. upływa obowiązujący od 2004 r. okres ochronny na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców; obcokrajowcy będą więc mogli kupować w Polsce ziemię rolną bez specjalnego pozwolenia MSWiA. Ziemia rolna w Polsce drożeje, ale jest tańsza niż w krajach zachodnich, stąd obawa, że zamożniejsi obywatele z tamtych krajów będą wykupowali grunty np. w celach spekulacyjnych.

Autor: msz/gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: wikimedia/(CC BY-SA 1.0) | Nakiel

Raporty: