JSW nie wykupiła obligacji posiadanych przez ING Bank Śląski

Z kraju

tvn24JSW nie wykupiła obligacji posiadanych przez ING Bank Śląski

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) nie wykupiła we wskazanym terminie – do 22 września – obligacji posiadanych przez ING Bank Śląski – podał zarząd firmy. Decyzję tłumaczy prowadzonymi z ING i innymi obligatariuszami intensywnymi rozmowami.

ING Bank Śląski jest jednym z obligatariuszy znajdującej się w trudnej sytuacji JSW. Bank ten 4 września br. skorzystał z "opcji put", czyli żądania wcześniejszego wykupu obligacji o łącznej wartości 26,3 mln zł i 12,95 mln dolarów.

Rozmowy

„Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA informuje, iż w związku z trwającymi intensywnie rozmowami z obligatariuszami Spółka nie wykupiła w dniu 22 września 2015 roku, który został wskazany (...) obligacji będących przedmiotem żądania ING Banku Śląskiego SA wcześniejszego wykupu posiadanych przez ING obligacji (...) - podała spółka w przesłanym PAP komunikacie.

Firma dodała, że trwają rozmowy z PKO Bank Polski SA, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING oraz PZU Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym Aktywów Niepublicznych BIS 1 jako obligatariuszami posiadającymi obligacje wyemitowane przez JSW na podstawie programu emisji ustanowionego w lipcu 2014 r. O wyniku tych rozmów JSW ma poinformować w odrębnym komunikacie.

"Trudna sytuacja"

W ostatnich dniach zarząd JSW przekazywał pracownikom, że wobec żądania ING Banku Śląskiego spółka znalazła się w bardzo trudnej sytuacji. Zarząd wskazał m.in. na zagrożenie, że pozostali obligatariusze zrobią to samo, o ile nie zostanie im przedstawiony realny plan restrukturyzacji spółki i grupy. To doprowadziłoby spółkę do upadłości.

W tym kontekście tydzień temu, po kilkudniowych negocjacjach, zarząd JSW i związki zawodowe podpisały porozumienie ws. ograniczenia części świadczeń pracowniczych. Ma to m.in. zwiększyć szanse na zachowanie płynności finansowej spółki w przyszłym roku i dać podstawę do dalszych negocjacji z bankami. Ogółem JSW oszacowała pozytywny wpływ tegorocznych porozumień ze związkami na koszty pracy w latach 2016-18 na ok. 2 mld zł.

Umowa

Podpisana w lipcu ub. roku umowa emisji obligacji JSW opiewała ogółem na 700 mln zł i 163,75 mln dolarów. ING Bank Śląski jest w gronie obligatariuszy jedyną instytucją niepowiązaną z sektorem państwowym. Opcja wcześniejszego wykupu przysługuje obligatariuszom od 31 lipca br. w związku z niewypełnieniem przez JSW (wobec niekorzystnej sytuacji rynkowej) zobowiązania do dokonania do 30 lipca br. emisji obligacji na rynkach międzynarodowych.

Przedstawiciele ING Banku Śląskiego przekazali PAP w czwartek, że wobec zrozumienia sytuacji JSW wniosek o wykup obligacji dotyczy jedynie części tego zadłużenia, o wartości ok. 75 mln zł - wobec całości przekraczającej znacznie miliard złotych.

- Jednocześnie rozmawiamy ze spółką, innymi obligatariuszami. Czekamy dotychczas na plan restrukturyzacji spółki, który zawierałby plan finansowy i projekcje płynności dotyczące dalszej działalności - jak spółka widzi wyjście z problemu. Jeżeli dostaniemy taki konkretny plan, będziemy nad nim pracować i dalej na tej podstawie rozmawiać ze spółką - mówił w czwartek PAP rzecznik ING Banku Śląskiego Piotr Utrata.

Restrukturyzacja

Środowe porozumienie będące podstawą planu restrukturyzacji JSW, który ma być z kolei punktem wyjścia do dalszych rozmów z bankami, zarząd spółki podpisał z Zakładową Organizacją Koordynacyjną NSZZ "Solidarność" JSW SA, Związkiem Zawodowym Kadra Pracowników JSW SA i Federacją Związku Zawodowego Górników JSW SA.

Zgodnie z zapisami porozumienia począwszy od 2016 r. na trzy lata wstrzymana zostaje m.in. wypłata pracownikom JSW czternastki i deputatu węglowego, a do tzw. nagrody barbórkowej nie będą uprawnieni pracownicy administracji oraz ci, z którymi w okresie obrachunkowym pracodawca rozwiązał umowę o pracę.

Strata netto grupy JSW za I półrocze 2015 r. wyniosła 624,3 mln zł.

Autor: gry / Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvn24