Jedna SKOK trafi pod skrzydła innej. Pierwsza taka decyzja KNF

Z kraju


Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o przejęciu Spółdzielczej kasy Oszczędnościowo-Kredytowej "Siarkopol" w Tarnobrzegu przez SKOK im. Eugeniusza Kwiatkowego w Tarnowie - poinformowała KNF w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu.

Decyzję, jak czytamy w komunikacie, podjęto we wtorek jednogłośnie, na podstawie art. 74c ust. 3 ustawy o kasach (KNF może podjąć decyzje o przejęciu kasy będącej w kłopotach po odmowie pomocy dla niej ze strony Kasy Krajowej SKOK - PAP). KNF - podkreślono - podjęła tę decyzję "uwzględniając brak adekwatnej pomocy Kasy Krajowej z funduszu stabilizacyjnego dla SKOK Siarkopol". "Przejęcie przez spółdzielczą kasę o w pełni stabilnej sytuacji finansowej zapewni pełne bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w przejmowanej SKOK Siarkopol i niezakłóconą obsługę jej członków. Aktywa przejmowanej SKOK Siarkopol stanowią około 5 proc. aktywów przejmującej SKOK Kwiatkowskiego" - głosi komunikat.

"Pomoc stabilizacyjna"

Z kolei rzecznik KK SKOK Andrzej Dunajski poinformował PAP, że "Kasa Krajowa przyznała Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej Siarkopol pomoc stabilizacyjną, zapewniającą spełnienie wymogów ustawowych". - Natomiast SKOK Siarkopol nie była w stanie samodzielnie spełnić wymagań związanych z realizacją programu naprawczego - zaznaczył. Dodał zarazem, że "Kasa Krajowa od początku zwracała uwagę, iż procesy restrukturyzacyjne w systemie SKOK powinny odbywać się w ramach tej grupy". SKOK Kwiatkowskiego, jak stwierdza KNF, spełnia wszystkie kryteria, brane pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK. To znaczy nie jest objęta programem postępowania naprawczego, współczynnik wypłacalności kasy spełnia normę ostrożnościową 5 proc., posiada zatwierdzony przez KNF statut dostosowany do przepisów ustawy i prawidłowo powołany zarząd, spełnia też ustawowe normy w zakresie płynności. SKOK Kwiatkowskiego wypełnia też inne wymogi, tzn. działa zgodnie z prawem, wobec kasy tej nie są prowadzone postępowania "zmierzające do zastosowania środków nadzorczych (powołanie zarządcy komisarycznego)", posiada sprawność organizacyjną, niebudzące zastrzeżeń zarządzanie, skala działania SKOK Kwiatkowskiego jest także znacząco wyższa od skali działania SKOK Siarkopol - wynika z komunikatu.

Wypłacalne, czy nie?

Poza tym, jak zaznacza KNF, "współczynnik wypłacalności kasy - po uwzględnieniu wszystkich możliwych form pomocy - będzie się utrzymywał powyżej poziomu normy ustawowej, tj. 5 proc., co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym". Komisja informuje też, że z dniem 1 października 2015 r. SKOK Kwiatkowskiego obejmie zarząd majątkiem SKOK Siarkopol, a z dniem 1 listopada 2015 r. SKOK Siarkopol zostanie ostatecznie przejęta przez SKOK Kwiatkowskiego. "Do dnia przejęcia SKOK Siarkopol prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczasowym zakresie" - stwierdza komunikat. KNF informuje też, że proces przejęcia przebiegać będzie przy ewentualnym wsparciu finansowym z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. "KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie SKOK Kwiatkowskiego w proces restrukturyzacji sektora spółdzielczych kas. Jest to pierwszy przypadek, w którym decyzją KNF dokonano przejęcia niewypłacalnej spółdzielczej kasy przez inną kasę działającą w systemie SKOK" - czytamy w komunikacie. SKOK Siarkopol to jedna z najmniejszych istniejących kas. Z kolei SKOK Kwiatkowskiego, jak wynika z informacji PAP, to jedna z niewielu kas, która nie ma problemów. Dotąd, od objęcia SKOK-ów nadzorem KNF w 2012 roku, trzy spółdzielcze kasy zostały przejęte przez banki.

Autor: mn / Źródło: PAP