Jarosław Kaczyński wydaje zakaz spotkań "o charakterze lobbystycznym"

Z kraju

Terlecki o spotkaniu w Sejmietvn24
wideo 2/2

Jarosław Kaczyński zakazał parlamentarzystom Prawa i Sprawiedliwości udziału w spotkaniach o charakterze lobbystycznym lub co do których można domniemywać, że mają taki charakter. Wyjątkiem są spotkania spełniające wymogi z ustawy o działalności lobbingowej.

W decyzji opublikowanej w czwartek na Twitterze prezes PiS napisał, że na podstawie statutu swej partii wydaje "zakaz odbywania przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości udziału w spotkaniach o charakterze lobbystycznym lub co do których można sformułować domniemanie, że mają taki charakter", a "wyjątek stanowią spotkania, które spełniają wymogi określone w ustawie o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa".

"Niezastosowanie się do zakazu będzie traktowane jako poważne złamanie Statutu partii" - zdecydował Jarosław Kaczyński. Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spotkanie w Sejmie

Radio RMF FM poinformowało w czwartek, że w Sejmie "ponad miesiąc temu" odbyło się nieoficjalne spotkanie pracowników koncernu tytoniowego Philip Morris Polska z ważnymi politykami PiS.

Według radia "przedstawiciele korporacji zaprezentowali badania o potencjalnie mniejszej szkodliwości nowoczesnych wyrobów tytoniowych takich jak podgrzewane papierosy".

Przebieg spotkania - podało RMF FM - w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, posłowie i senatorowie "nie został udokumentowany, nie ma z niego stenogramów, a na stronie internetowej Sejmu nie znajdziemy żadnej wzmianki na jego temat".

Według radia to wicemarszałek Sejmu, szef klubu PiS Ryszard Terlecki był organizatorem tego spotkania. - Pojawiła się propozycja spotkania na temat sposobu używania nikotyny, podobno zdrowszego niż papierosy – powiedział Terlecki.

Na pytanie, czy Sejm jest dobrym miejscem na spotkanie z firmą, która nie jest w wykazie firm prowadzących działania lobbingowe, Terlecki odpowiedział: - Tego nie wiem, zgłosili się z taką propozycją udziału w podkomisji, było tym zainteresowane Ministerstwo Zdrowia, więc się spotkaliśmy i posłuchaliśmy, co mają do powiedzenia.

Dopytywany w kwestii, czy rozmowy miały związek z podkomisją sejmowej komisji zdrowia, Terlecki ostatecznie stwierdził: - Nie, to nie było posiedzenie podkomisji, tylko spotkanie zorganizowane przeze mnie w gruncie rzeczy.

Oświadczenie Philip Morris Polska

Philip Morris Polska w oświadczeniu zapewnia, że "prowadzi otwarty dialog społeczny z różnymi środowiskami, którego celem jest wymiana poglądów na temat możliwości zmniejszania szkodliwości wyrobów tytoniowych".

"Spotkanie w dniu 16 maja 2019 r. dotyczyło prezentacji wyników badań naukowych nad wyrobami tytoniowymi do podgrzewania oraz ostatnich wydarzeń w tym obszarze, jak np. decyzja amerykańskiej FDA wyrażająca zgodę na sprzedaż podgrzewacza tytoniu IQOS na terenie USA. Na spotkaniu zaprezentowane zostały publicznie dostępne wyniki niezależnych badań naukowych prowadzonych przez instytuty naukowo-badawcze z całego świata, takie jak dokument Agencji ds. Żywności i Leków (FDA, USA – 2018) czy Public Health England (Wielka Brytania – 2018) oraz opublikowane prace badawcze naukowców Philip Morris International dotyczące wyrobów tytoniowych, w których tytoń jest podgrzewany, a nie spalany" - wyjaśniono.

Jak dodano, "spotkanie nie dotyczyło kwestii zmian legislacyjnych, bowiem ani 16 maja ani dzisiaj nie są prowadzone żadne prace legislacyjne dotyczące uregulowania wyrobów tytoniowych".

"Jego celem było rozpoczęcie dyskusji na temat alternatywnych form dostarczania nikotyny, która toczy się w wielu krajach na świecie. [...] Chcieliśmy poznać opinię przedstawicieli parlamentu i Ministerstwa Zdrowia na ten temat, szczególnie, że zgodnie z danymi Ministerstwa Zdrowia poziom palaczy od kilku lat nie spada" - poinformowano.

W oświadczeniu zapewniono, że "pracownicy Philip Morris obecni na spotkaniu nie prowadzą zawodowej działalności lobbingowej, są bowiem zatrudnieni w PMPLD na podstawie umowy o pracę". "Reprezentowanie interesów pracodawcy przez pracownika nie stanowi działania »na rzecz osoby trzeciej« w rozumieniu definicji zawodowej działalności lobbingowej zawartej w art. 2 ustawy. Ponieważ nie mamy do czynienia z zawodową działalnością lobbingową, do spotkania nie mają zastosowania przewidziane w ustawie lobbingowej obowiązki rejestracyjne, a tym samym nie doszło do jakiegokolwiek naruszenia jej przepisów" - podkreślono.

Oświadczenie Terleckiego

W czwartek swoje oświadczenie w tej sprawie zamieścił na Twitterze szef klubu PiS Ryszard Terlecki. "W Sejmie nie są prowadzone żadne prace nad przepisami dotyczącymi wyrobów tytoniowych. Nie było żadnego »lobbingu«, bo nie ma planów zmiany przepisów" - napisał .

"Opisywane w mediach spotkanie dotyczyło szkodliwości nowych produktów tytoniowych oraz badań, także w Polsce, które na ten temat są prowadzone" - dodał.

Terlecki podkreślił, że decyzja prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w sprawie spotkań lobbingowych jest jasna i nie wymaga komentarza. "Przestrzegamy i będziemy przestrzegać obowiązujących przepisów" - podkreślił szef klubu PiS.

Komentarze

- Prezes Kaczyński stara się łagodzić problem i wydaje oświadczenie. Niech pójdzie krok dalej, niech rozwiąże problem i wyciągnie konsekwencje - komentował w rozmowie z TVN24 Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej.

Dodał też: - Proszę nie mydlić oczu Polakom i proszę zdymisjonować Terleckiego, bo za spotkania z lobbystami powinna być dymisja.

- Dobrze się stało, że takie zarządzenie prezesa zostało ustanowione, ponieważ przecina wszelkie potencjalne wątpliwości - stwierdził z kolei Jan Maria Jackowski z PiS.

Zmiana przepisów

W lutym Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, tzw. ustawy antytytoniowej. Nowelizacja zakłada m.in., że producent lub importer wyrobów tytoniowych przeznaczonych na polski rynek będzie musiał wystąpić o niepowtarzalny identyfikator oraz stosować odpowiednie zabezpieczenia, służące do śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych, co umożliwi sprawdzenie, czy pochodzą one z legalnego źródła. Celem tych przepisów jest dostosowanie prawa krajowego do unijnej dyrektywy.

Ponadto zgodnie z nowelizacją Państwowa Inspekcja Sanitarna będzie mogła w miejscu produkcji papierosów pobierać ich próbki do badań. Poprzednio były one pobierane przez producentów, czyli przez podmioty kontrolowane, co – zdaniem resortu zdrowia – rodzi wątpliwości dotyczące przestrzegania przez nich norm jakościowych.

Jak wynika z ustaleń RMF FM część branży tytoniowej - w tym firma, której przedstawiciele spotkali się z politykami PiS - od ubiegłego roku zabiegała o poprawkę do ustawy tytoniowej, która pozwalałaby informować o nowoczesnych wyrobach tytoniowych; wtedy się nie udało, poprawka ostatecznie nie znalazła się w ustawie".

Ustawa i regulamin

Zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej, formy kontroli zawodowej takiej działalności oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, określa ustawa z 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa.

Ustawa stanowi m.in., że zasady wykonywania zawodowej działalności lobbingowej na terenie Sejmu i Senatu określają regulaminy obu izb.

Zgodnie z ustawą, po wniesieniu projektu ustawy do Sejmu może zostać przeprowadzone, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, wysłuchanie publiczne dotyczące tego projektu. Ustawa stanowi, że podmiot, który zgłosił zainteresowanie pracami nad projektem ustawy, może, na zasadach określonych w regulaminie Sejmu, wziąć udział w wysłuchaniu publicznym dotyczącym tego projektu.

Rząd - zapisano w regulaminie Sejmu - przesyła wraz z wniesionym przez siebie projektem ustawy zgłoszenia podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem, dołączając jednocześnie informację o kolejności wniesienia tych zgłoszeń.

Ponadto - zgodnie z regulaminem - osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu wykonującego zawodową działalność lobbingową mogą uczestniczyć i zabierać głos w dyskusji na posiedzeniach komisji, na których rozpatrywane są projekty ustaw. Osoby te nie mają prawa uczestnictwa w posiedzeniach podkomisji.

Autor: kris//dap / Źródło: PAP, TVN24, RMF FM