Jak nie bać się budowy trwałego związku? Jak uratować małżeństwo w kryzysie? Jak poradzić sobie z problemami wychowawczymi dziecka, czy wnuka?

Z kraju

Aktywizacja społeczno-zawodowa

ARTYKUŁ SPONSOROWANY. To problemy, z którymi mierzy się wielu rodziców, dziadków i opiekunów. To jednak także wyzwania jakie stoją przed pracownikami opieki społecznej.

W rozwiązywaniu tych problemów i w zdobywaniu ma pomóc program "Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej", który Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie realizuje ze środków unijnych. - W ramach tego projektu realizujemy w partnerskim układzie z 6 powiatami zadania bezpośrednio wspierające rodzinę - wyjaśnia Dorota Rybarska-Jarosz, dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinie.

Program ten polega na stworzeniu regionalnej sieci Akademii Rodziny, w ramach której uczestnicy mogą wziąć udział w warsztatach umiejętności rodzicielskich oraz warsztatach umiejętności wychowawczych dla babć i dziadków, a młodzież może nauczyć się, jak nie bać się budowania trwałego związku. - Zwiększamy dostęp do wysokiej jakości usług społecznych wielu mieszkańcom. I to jest ta największa wartość. Że nie jest to punktowe, a sieciowe działanie - dodaje Dorota Rybarska-Jarosz. Z warsztatów w ramach Akademii Rodziny skorzystało do tej pory 2000 osób.

Ważnym i nowatorskim projektem są turnusy aktywizacji rodzin. To program dla rodzin, które są w głębokim, poważnym kryzysie. Takich, którym grozi np. odebranie praw rodzicielskich.

Turnus trwa 2 tygodnie. Rodzina wyjeżdża ze swojego miejsca zamieszkania i w neutralnym miejscu pracuje bardzo intensywnie z terapeutami i specjalistami. Ma również możliwość poznania innych rodzin w podobnej sytuacji. W takich turnusach do tej pory wzięło udział 12 rodzin, czyli ok. 50 osób. Efekty bywają zaskakujące. - Nawet sędziowie, którzy zastanawiali się wcześniej, czy w niektórych sytuacjach nie odebrać rodzicom dzieci, bo w domu działo się bardzo źle’ rodzinom które posiadały certyfikat ukończenia takiego szkolenia, dawali ponowną szansę - mówi Dorota Rybarska-Jarosz.

- Kwestia takiej stabilizacji rodzin jest na pewno dużym wyzwaniem na Pomorzu Zachodnim - podkreśla Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. - Tu odsetek rozwodów i dzieci, które mają niepełne rodziny jest bardzo wysoki – Zdaniem Marszałka znaczenie programów społecznych i dostępność środków na nie przeznaczanych w ramach Funduszy Europejskich jest szalenie istotna dla całego regionu.

Aktywizacja społeczno-zawodowa

Autor: Artykuł sponsorowany / Źródło: Artykuł sponsorowany

Raporty: