Silniejsze Niemcy? Polacy podzieleni w opiniach

Z kraju

"Współpraca z Niemcami jest bardzo dobra"tvn24
wideo 2/3

Polacy nie są pewni, czy wzmocnienie pozycji Niemiec w Europie byłoby korzystne dla Polski. O profitach jest przekonanych 31 proc. badanych, z kolei 35 proc. respondentów uważa, że nie byłoby to ani korzystne, ani niekorzystne dla Polski, zaś na straty wskazuje 21 proc. - wynika z najnowszej ankiety Instytutu Spraw Publicznych i Fundacji Konrada Adenauera. Badanie wskazuje jednocześnie na spadek ocen pozytywnych.

Coraz więcej Polaków jest niepewnych, jak oceniać Niemcy, wynika z najnowszego badania opinii publicznej z serii "Barometr Polska-Niemcy".

Większość (61 procent) ankietowanych Polaków sądzi, że Niemcy przyczyniają się do lepszej współpracy w Europie, a niemal połowa (48 procent) badanych uważa, że Niemcy owszem dążą do realizacji własnych interesów, ale z poszanowaniem interesów innych państw.

Jednocześnie niezachwiana od 2012 roku pozostaje grupa respondentów, którzy twierdzą, że Niemcy realizując własne interesy, czynią to kosztem innych członków Wspólnoty (37 procent). 54 procent ankietowanych jest zdania, że Niemcy przyczyniają się do przezwyciężania kryzysu w strefie euro.

Badanie opinii

- W ostatnich dwóch latach – w porównaniu z 2015 rokiem – odsetek pozytywnych ocen nieznacznie się zmniejszył, ale w wielu wypadkach nie wzrosła jednocześnie liczba opinii negatywnych lub wzrost ten był niewielki. Zwiększyła się jednak grupa badanych, którzy nie udzielają konkretnej odpowiedzi. Wątpliwości te w sytuacji możliwego wzmożenia antyniemieckiej retoryki w Polsce mogą się przekształcić w opinie negatywne - komentuje wyniki dr Agnieszka Łada, dyrektor Programu Europejskiego Instytutu Spraw Publicznych, autorka badań.

Polacy nie są też pewni, czy wzmocnienie się pozycji Niemiec w Europie byłoby korzystne dla Polski.

- Wobec wartości z 2015 roku odnotowujemy tu spadek ocen pozytywnych. Tendencja ta nie dziwi. W polskich debatach publicznych często straszy się niemiecką siłą w Europie - tłumaczy Łada.

Tegoroczne wydanie badań z cyklu Barometr Polska-Niemcy pokazuje także, że polskie społeczeństwo nie jest również jednomyślne w ocenie, czy Niemcy widzą w Polsce partnera. Nadal więcej Polaków uważa, że Niemcy rzadko lub w ogóle nie traktują Polski po partnersku (47 proc.), niż sądzi, że Niemcy czynią tak zawsze lub często (39proc.). Przy czym i w tym ostatnim przypadku odsetek pozytywnych opinii zmalał.

- Co interesujące, między elektoratami partii politycznych nie występują wyraźne różnice w odpowiedziach - zauważa Agnieszka Łada.

Badanie zostało zrealizowane od 3 do 8 marca 2017 roku w terenie na zlecenie Instytutu Spraw Publicznych przez GfK na reprezentatywnej grupie 1 tysiąca Polaków powyżej piętnastego roku życia.

Autor: MS / Źródło: tvn24bis.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock